155 Rifleskyting med skytesimulator- videregående

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi deltakerne videre opplæring i oppskyting til storviltprøven og skyting på løpende elg gjennom skytetrening i SimWay HUNT’s jakt- og skytesimulator
- Demonstrasjon av og praktisering av ulike skytestillinger gjennom trening i skytesimulatoren
- Øke deltakernes interesse for skytetrening i jaktsimulator om vinteren, for på den måten bedre deltakernes skyteferdigheter og skytekunnskap.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

 • Nye og erfarne jegere og skyttere på alle nivå, samt andre som ønsker å lære om praktisk skyting i jaktsimulator.

Innhold

Kurset er planlagt gjennomført i løpet av 3 samlinger:

SAMLING NR. 1

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Praktisk skyting i simulatoren med fokus på ulike jaktsituasjoner

 • STIKKORD Skytesone på jakt, avstandsbedømming for sikker skyting på storvilt i simulatoren, gjennomgang av kriterier for sikker bakgrunn i ulike jaktsituasjoner

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Teori og praksis

 • PROBLEMSTILLINGER Jaktsituasjonen

SAMLING NR. 2

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Praktisk skyting med fokus på ulike skytestillinger samt forberedelse mot fremtidig oppskyting til storviltprøve

 • STIKKORD Liggende, sittende og stående skyting i simulatoren

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER Evaluere hvordan skyting oppleves ved ulike skytestillinger. Trening på skyteteknikk og bruk av skytesimulator som treningsmiddel for å bedre skyteferdighetene.

SAMLING NR. 3

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Skyting på løpende elg i jakt- og skytesimulatoren

 • STIKKORD Mål i bevegelse og foranhold. Analyse av skudd og våpenbevegelser. Risiko forbundet med skyting i "fart"

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Teori og praksis hvor den praktiske delen vil være hoveddel

 • PROBLEMSTILLINGER Gi deltagerne erfaring i hvordan skyting på et mål i fart/bevegelse kan arte seg kontra mål i ro. Visualisere hvordan skyteteknikk og skytestilling kan påvirke skyteresultatet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Div. jakthefter og jegerprøveboka, samt eget opplæringsmateriell for registrering av skudd i jaktsimulatoren fra NJFF og SimWay HUNT.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaring fra jaktskyting og instruksjon på skytebaner og jaktsimulator

Avsluttende prøve/eksamen

 • Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakerne.

Utfyllende opplysninger

- Kurset er beregnet til å gå over 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time vil inngå.

- Kurset foregår innendørs i SimWay Hunt jakt- og skytesimulator, og forutsetter at deltakerne stiller med egen rifle, eller at arrangøren kan stille med egne replika- rifler som er spesielt utarbeidet for trening og instruksjon i jakt- og skytesimulatoren.

- Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Kurset er støtteberettiget gjennom studieforbundet, og oppfyller dermed kravene til loven for voksenopplæring §7 om gratis bruk av undervisningslokaler.

- Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.