155 Rifleskyting med skytesimulator- videregående

Godkjent for 8-12 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Gi deltakerne videre opplæring i oppskyting til storviltprøven og skyting på løpende elg gjennom skytetrening i SimWay HUNT’s jakt- og skytesimulator
 • Demonstrasjon av og praktisering av ulike skytestillinger gjennom trening i skytesimulatoren
 • Øke deltakernes interesse for skytetrening i jaktsimulator om vinteren, for på den måten bedre deltakernes skyteferdigheter og skytekunnskap.

Målgruppe og forkunnskaper

 • Nye og erfarne jegere og skyttere på alle nivå, samt andre som ønsker å lære om praktisk skyting i jaktsimulator.

Kursinnhold

Kurset er planlagt gjennomført i løpet av 3 samlinger:

SAMLING NR. 1

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Praktisk skyting i simulatoren med fokus på ulike jaktsituasjoner

 • STIKKORD
  Skytesone på jakt, avstandsbedømming for sikker skyting på storvilt i simulatoren, gjennomgang av kriterier for sikker bakgrunn i ulike jaktsituasjoner

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Teori og praksis

 • PROBLEMSTILLINGER
  Jaktsituasjonen

SAMLING NR. 2

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Praktisk skyting med fokus på ulike skytestillinger samt forberedelse mot fremtidig oppskyting til storviltprøve

 • STIKKORD
  Liggende, sittende og stående skyting i simulatoren

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER
  Evaluere hvordan skyting oppleves ved ulike skytestillinger. Trening på skyteteknikk og bruk av skytesimulator som treningsmiddel for å bedre skyteferdighetene.

SAMLING NR. 3

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Skyting på løpende elg i jakt- og skytesimulatoren

 • STIKKORD
  Mål i bevegelse og foranhold. Analyse av skudd og våpenbevegelser. Risiko forbundet med skyting i "fart"

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Teori og praksis hvor den praktiske delen vil være hoveddel

 • PROBLEMSTILLINGER
  Gi deltagerne erfaring i hvordan skyting på et mål i fart/bevegelse kan arte seg kontra mål i ro. Visualisere hvordan skyteteknikk og skytestilling kan påvirke skyteresultatet.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaring fra jaktskyting og instruksjon på skytebaner og jaktsimulator

Læringsressurser

 • Div. jakthefter og jegerprøveboka, samt eget opplæringsmateriell for registrering av skudd i jaktsimulatoren fra NJFF og SimWay HUNT.

Kvalifiserende/test/eksamen

 • Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakerne.

Eventuelle merknader

 • Kurset er beregnet til å gå over 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time vil inngå.

 • Kurset foregår innendørs i SimWay Hunt jakt- og skytesimulator, og forutsetter at deltakerne stiller med egen rifle, eller at arrangøren kan stille med egne replika- rifler som er spesielt utarbeidet for trening og instruksjon i jakt- og skytesimulatoren.

 • Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Kurset er støtteberettiget gjennom studieforbundet, og oppfyller dermed kravene til loven for voksenopplæring §7 om gratis bruk av undervisningslokaler.

 • Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.