1549 Laksefiske/sjøørretfiske

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Deltakerne lærer om «Laksen i elva» - om laksens biologi og livssyklus
- Deltakerne lærer om utstyr og fiskemetoder
- Deltakerne lærer om hvordan lese en lakseelv
- Deltakerne lærer om kjøring og landing av fisk Deltakerne lærer om håndtering og oppbevaring av fangst
- Deltakerne lærer om hvordan praktisere fang og slipp
- Deltakerne lærer om hvordan se forskjell på villaks og oppdrettslaks
- Deltakerne lærer om sikkerhet ved vading
- Deltakerne får en innføring i skikk og bruk ved elva

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Etablerte fiskere som ønsker å øke sine ferdigheter i dette fisket. Kurset skal være tilgjengelig for alle.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Laksens biologi og livssyklus, utstyr og metoder, praktisering av fang og slipp m.m.

Stikkord:

 • «Laksen i elva» - om laksens biologi og livssyklus
 • Utstyr og fiskemetoder
 • Hvordan lese en lakseelv
 • Kjøring og landing av fisk
 • Håndtering og oppbevaring av fangst
 • Hvordan praktisere fang og slipp
 • Hvordan se forskjell på villaks og oppdrettlaks
 • Sikkerhet ved vading
 • Skikk og bruk ved elva

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori med instruksjon

2. samling
TmL: 6

Tema:
Elva og fisket

Stikkord:

 • Vi leser elva – også med tanke på hvor man skal lande fisken
 • Praktisk fiske: Deltakerne fisker av fiskeplassen med ulik redskap under personlig veiledning


Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske øvelser med instruksjon

3. samling
TmL: 2
Tema:
Praktisk fiske

Stikkord:

 • Praktisk fiske fortsetter: Deltakerne fordeles på valdet, praktisk fiske med det utstyret den enkelte deltaker velger


Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske øvelser med veiledning og oppfølging

4. samling
TmL: 2
Tema:
Praktisk fiske

Stikkord:

 • Praktisk fiske fortsetter: Deltakerne fordeles på valdet, praktisk fiske med det utstyret den enkelte deltaker velger


Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske øvelser med veiledning og oppfølging

5. samling
TmL: 2
Tema:
Oppsummering/evaluering

Stikkord:
For dette og senere kurs er det nyttig med en evaluering både fra arrangører og deltagerne, slik at en kan gjøre eventuelle forbedringer til neste gang eller komme med gode råd til andre arrangører

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltaker:
- Eget fiskeutstyr.

For lærer/instruktør:
- Last ned heftet "Arrangørtips kurs i laksefiske" http://www.njffvault.com/HPD/Fiske/Arrangortips_kurs_laksefiske.pdf

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Gode allsidige laks- og/eller sjøørretfiskere.

Utfyllende opplysninger

Deltagerne skal ha fiskeerfaring og ha med det utstyret de ønsker å benytte under kurset. Det bør derfor i invitasjonen gis god informasjon om dette slik at deltagerne møter med utstyr som faktisk er anvendelig til fisket.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.