1547 Sportsfiske grunnkurs

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Aktivitet og grunnopplæring i fiske for ulike grupper.
- Deltakerne lærer om forskjellige utstyrstyper til ulikt fiske, klargjøring og vedlikehold av dette.
- Deltakerne får en innføring i ulike fisketeknikker.
- Deltakerne lærer å forstå hvor fisken står i elva eller vannet.
- Deltakerne lærer om regelverk i forbindelse med fiske.
- Deltakerne lærer om motivasjon av barn og unge.
- Deltakerne lærer om hvordan fisken kan brukes til mat.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære seg å fiske.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Utstyret

Stikkord:

 • Hva slags stang til hvilket fiske (f.eks. meitestang vs haspelstang)?
 • Hvordan rigge stang og snelle?
 • Hvordan sette snøre på snella+
 • "Knuter, knop og backlash"
 • Øv på enkle knuter
 • Kastetrening
 • Arbeidsform og gjennomføring:
 • Teori og praktiske øvelser med instruksjon

2. samling
TmL: 3
Tema:
På tur - Praktisk fiske

Stikkord:

 • Hvor kan vi fiske?
 • Hvor står fisken?
 • Hvordan lese et ørret vann eller en elv?
 • Motivasjon av barn
 • Hva gjør en fisketur vellykket for barn?
 • Avlivning av fisk

 

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Teori og praktiske øvelser med instruksjon

 

Problemstillinger:
Fiskekort/fiskeavgift:

 • Ferskvann: Der det selges fiskekort, trenger man kun det lokale fiskekortet. Selges det ikke fiskekort, må du ha tillatelse fra den som har fiskeretten. Skal du fiske anadrom fisk (laks/sjøørret/sjørøye) må du løse fiskeavgift i tillegg.

Barns Fiske:

 • Barn har rett til fritt fiske (ikke laks/sjøørret) til de er 16 år. Dette gjelder i perioden 1. jan.- 20. aug. På Statskogs grunn har barn og ungdom fritt fisk til de er 18 år.

Saltvann:

 • I sjøen har alle fritt fiske med stang og håndsnøre


3. samling
TmL: 3
Tema:
Fisk som matressurs

Stikkord:

 • Sløying og tilberedning
 • Tilbered fisk som en fin avslutning på kurset
 • Arbeidsform og gjennomføring:
 • Teori og praktiske øvelser med instruksjon

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Sportsfiske grunnkurs hefte.

For lærer/instruktør:
- Hefte "Arrangørtips". Last ned heftet her: http://www.njffvault.com/HPD/Fiske/Arrangortips_Jenter_Foreldre_Fiskeforalle_A4.pdf

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Ingen formelle krav, men må ha god kunnskap og allsidig erfaring med fiske.

Utfyllende opplysninger

Dette er et grunnkurs som utgjør stammen i kursene; "Fiske for alle!", "Foreldrefiskekurs" og "Fiskedag for jenter"
Kurset skal foregå på egnet lokalitet inne- eller utendørs
Kurset er ikke kvalifiserende
Kurset har ingen kunnskapstest

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.