1547 Sportsfiske grunnkurs

Mål:

 • Aktivitet og grunnopplæring i fiske for ulike grupper.
  • Deltakerne lærer om forskjellige utstyrstyper til ulikt fiske, klargjøring og vedlikehold av dette.
  • Deltakerne får en innføring i ulike fisketeknikker.
  • Deltakerne lærer å forstå hvor fisken står i elva eller vannet.
  • Deltakerne lærer om regelverk i forbindelse med fiske.
  • Deltakerne lærer om motivasjon av barn og unge.
  • Deltakerne lærer om hvordan fisken kan brukes til mat.

Målgruppe:

Alle som vil lære seg å fiske

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset

Eventuelle merknader:

- Dette er et grunnkurs som utgjør stammen i kursene; "Fiske for alle!", "Foreldrefiskekurs" og "Fiskedag for jenter"
- Kurset skal foregå på egnet lokalitet inne- eller utendørs
- Kurset er ikke kvalifiserende
- Kurset har ingen kunnskapstest

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Utstyret

Stikkord:

- Hva slags stang til hvilket fiske (f.eks. meitestang vs haspelstang)?
- Hvordan rigge stang og snelle?
- Hvordan sette snøre på snella+
- "Knuter, knop og backlash"
- Øv på enkle knuter
- Kastetrening

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser med instruksjon

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

På tur - Praktisk fiske

Stikkord:

- Hvor kan vi fiske?
- Hvor står fisken?
- Hvordan lese et ørret vann eller en elv?
- Motivasjon av barn
- Hva gjør en fisketur vellykket for barn?
- Avlivning av fisk

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser med instruksjon

Problemstillinger:

Fiskekort/fiskeavgift:
- Ferskvann: Der det selges fiskekort, trenger man kun det lokale fiskekortet. Selges det ikke fiskekort, må du ha tillatelse fra den som har fiskeretten. Skal du fiske anadrom fisk (laks/sjøørret/sjørøye) må du løse fiskeavgift i tillegg.
Barns Fiske:
Barn har rett til fritt fiske (ikke laks/sjøørret) til de er 16 år. Dette gjelder i perioden 1. jan.- 20. aug. På Statskogs grunn har barn og ungdom fritt fisk til de er 18 år.
Saltvann:
I sjøen har alle fritt fiske med stang og håndsnøre

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fisk som matressurs

Stikkord:

- Sløying og tilberedning
- Tilbered fisk som en fin avslutning på kurset

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser med instruksjon

Litteratur/materiell for deltakerne:

Sportsfiske grunnkurs hefte.

Krav til lærer/instruktør:

Ingen formelle krav, men må ha god kunnskap og allsidig erfaring med fiske.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Hefte "Arrangørtips". Last ned heftet her: http://www.njffvault.com/HPD/Fiske/Arrangortips_Jenter_Foreldre_Fiskeforalle_A4.pdf