1546 Villmarkstur - lær å ferdes i naturen

Godkjent for 8–22 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Øke interesse og kunnskap rundt ferdsel i naturen.\ ** Holdningsmål: Lære om sikkerhet på tur. Lære om sporløs ferdsel. Lære om trivsel og samhold i gruppa. Lære om hvordan vi forholder oss til Allemannsretten.\ ** Kunnskapsmål: Lære om kart og kompass. Lære om hvordan å bruke ild. Lære om fisk, fangst og høsting. Lære om mat på tur. Lære om førstehjelp. Lære om helsefordeler med friluftsliv.\ ** Kompetansemål: Lære å bruke kart og kompass. Lære å gjøre opp bål. Lære å jakte, fiske og høste i naturen. Lære førstehjelp.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle. Kan tilpasses damer/barn/ungdom/bevegelsehemmede e.l.

Innhold

1. samling
TmL: 9
TuL: 3
Tema:
Å ferdes i naturen

Stikkord:
Før man drar\
Kart og Kompass\
Rute- og veivalg\
Sikkerhet på tur\
Sporløs ferdsel\
Etablering av camp\
Overnatte i naturen\
Å gjøre opp ild\
Sikker slukking\
Regler for bål og bålbrenning\
Mat på tur\
Trivsel og samhold\
Hvordan skape overskudd?\
Høste av naturen\
Spor og sportegn\
Fiske og fangst\
Naturkjennskap\
Økologi, Biologi\
Helsefordeler med friluftsliv\
Artskunnskap\
Allemannsretten, hvor kan vi ferdes?\
Førstehjelp på tur\
Det finnes en rekke temaer å ta opp på turen. Instruktør må være god på å ta opp de ulike temaene der det er naturlig. Tilpass tema etter omgivelsene.

Arbeidsform og gjennomføring:
Villmarkstur med fokus på opplæring. Kan organiseres på ulike måter og tilpasses ulikt terreng. Kan fungere med fast leir, ferdsel, eller en kombinasjon.\ Læring gjennom innholdsrike samtaler, diskusjoner, deling av erfaringer og praktisk gjennomføring av tur og de ulike temaene.

Problemstillinger:
9 timer er en hel-dag ute i naturen med veileder / instruktør.\ 3 timer uten lærer kan være forberedelse til tur, eventuelt etterarbeid til turen, som like fult er en de av tur og læring. De 3 timene kan også være de gode samtalene rundt bålet.

2. samling
TmL: 9
TuL: 1
Stikkord:
Før man drar\
Kart og Kompass\
Rute- og veivalg\
Sikkerhet på tur\
Sporløs ferdsel\
Etablering av camp\
Overnatte i naturen\
Å gjøre opp ild\
Mat på tur\
Sikker slukking\
Regler for bål og bålbrenning\
Trivsel og samhold\
Hvordan skape overskudd?\
Høste av naturen\
Spor og sportegn\
Fiske og fangst\
Naturkjennskap\
Økologi, Biologi\
Helsefordeler med friluftsliv\
Artskunnskap\
Allemannsretten, hvor kan vi ferdes?\
Førstehjelp på tur\
Det finnes en rekke temaer å ta opp på turen. Instruktør må være god på å ta opp de ulike temaene der det er naturlig. Tilpass tema etter omgivelsene.

Arbeidsform og gjennomføring:
Villmarkstur med fokus på opplæring. Kan organiseres på ulike måter og tilpasses ulikt terreng. Kan fungere med fast leir, ferdsel, eller en kombinasjon.\ Læring gjennom innholdsrike samtaler, diskusjoner, deling av erfaringer og praktisk gjennomføring av tur og de ulike temaene.

Problemstillinger:
9 timer er en hel-dag ute i naturen med veileder / instruktør.\ 1 timer uten lærer kan være forberedelse til tur, eventuelt etterarbeid til turen, som like fult er en de av tur og læring. De 3 timene kan også være de gode samtalene rundt bålet.

 

LÆRINGSRESSURSER

Deltaker:

Deltakere stiller med egent tur-utstyr, inkludert kart og kompass. Arrangør supplerer med annet nødvendig utstyr etter hvor turen legges, og hvilke områder det skal ferdes i. Det kan være fordel å ha med Flora, Soppbok, Fuglebok og andre oppslagsverk. Alle bør ha egen grunnutrustning med førstehjelpsutstyr.

Anbefalt litteratur/oppslagsverk for instruktør:

Kart for det aktuelle området

Friluftsliv året rundt håndbok med praktiske tips og gode råd Forfatter: Per Ulrich Kristiansen\

Friluftsliv Forfattere: Ivar Mytting, Annette Bischoff\

Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn pakke á 5 stk. Forfatter: Roy Nordbakke\

Sportegn fra dyr (Dyr & spor) Forfattere: Lars-Henrik Olsen, Tore Fonstad (oversetter), Peter Nielsen (illustratør)\

Gyldendals store nordiske flora (Den nya nordiska floran) Forfattere: Lennart Stenberg, Bo Mossberg (illustratør), Steinar Moen (oversetter), Thomas Karlsson (mea), Svein Båtvik (mea)\

Trær i skog og mark Forfattere: Leif Ryvarden, Leif Ryvarden (illustratør)\

Sopp enkel og sikker artsbestemmelse (Pilze, einfach und sicher bestimmen) Forfattere: Sigurd Sivertsen (redaktør), Peter Braun (illustratør), Jan Gausemel (oversetter)\

Ingen tur uten mat Forfattere: Helge Hagen, Kjell S. Stenmarch (illustratør)\

På tur om vinteren Forfatter: Lars Monsen\

Kult på tur enkle tips som funker! Forfattere: Håkon Forfod Sønneland, Sondre Harvik Bjaberg\

Skitt fiske! Forfattere: Stig Werner, Hermod O. Karlsen (illustratør)\

Jakt og fiske på Vestlandet Forfatter: Atle Skjelde\

Kunsten å fiske ørret Forfatter: Finn Valgermo\

Den store boken om sportsfiske (Fiske i Norden) Forfattere: Gunnar Stenmar (redaktør), Lennart Molin (illustratør), Niclas Andersson (illustratør), John B. Eriksson (illustratør), Per-Ola Johanesson (illustratør), Henrik Larsson (illustratør), Patrik Tjörnmark (illustratør), Rolf Berge (illustratør), Ingar Heum (illustratør), Björn Mikael Pettersen (illustratør), Jakob Sörensen (illustratør), Thomas Weiergang (illustratør), Jari Tuiskunen (illustratør), Bodil Sunde (oversetter)\

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunnskaper om alle temaer som skal gjennomgås.\ Førstehjelpskurs og felt-erfaring.

Utfyllende opplysninger

Turen bør tilpasses og tilrettelegges etter hvilke terreng og miljø det skal ferdes i. En bør ha en observant instruktør som kan gripe fatt i spontane problemstillinger, og skape trivsel og læring av alt som dukker opp underveis.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.