1545 Rypejakt - opplæring

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Rekruttere nye rypejegere.
- Følge opp nye jegere, og bidra til at jegere som har fullført jegerprøven kommer seg ut på jakt.
- Sammenkoble teorien fra jegerprøven inn i den praktiske jaktutøvelsen.

Holdningsmål:
- Lære om sikkerjakt og våpenbehandling.
- Lære om etisk/human jakt.

Kunnskapsmål:
- Lære om våpenet; spesifikasjoner og stell.
- Lære om lover og regler i forbindelse med rypejakt.
- Lære biologi/anatomi om ryper.
- Lære om jaktsituasjoner, skuddplass.
- Lære om behandling av felt vilt.

Kompetansemål:
- Lære praktisk utførelse av rypejakt.
- Lære å ta avgjørelser under jakt og på skuddplass.
- Lære å behandle felt vilt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye jegere / nybegynnere / usikre jegere. Kan tilpasses ungdom og damer.

Alle som skal bære våpen må ha gjennomført og bestått jegerprøven.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Før jakten

Stikkord:
Forberedelse til jakten, gjennomgang av temaer som:

 • Jaktområde
 • Kart, kompass og retning
 • Sikkerhet på jakt
 • Human jakt
 • Våpenstell før og etter jakt
 • Etikk


Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og diskusjon.

Problemstillinger:
Viktig å værer sikker på at alle forstår hvordan en skal opptre i ulike jaktsituasjoner.

2. samling
TmL: 7
Tema:
Rypejakt i praksis

Stikkord:

 • Praktisk utførelse av rypejakten med veiledning fra erfaren jeger: Hvordan finne rypa? Skudd og treff. Behandling av felt vilt.
 • Problemstillinger som dukker opp underveis diskuteres og vurderes som gruppe.
 • Veileder tar deltakere med i avgjørelser, slik at de lærer å ta gode avgjørelser senere.
 • Sikkerhet på jakt
 • Arbeidsform og gjennomføring:
 • Praksis med veiledning og teoretisk oppfølgning om nødvendig

Problemstillinger:
Sikkerhet på jakt

3. samling
TmL: 7
Tema:
Rypejakt i praksis

Stikkord:

 • Praktisk utførelse av rypejakten med veiledning fra erfaren jeger.
 • Problemstillinger som dukker opp underveis diskuteres og vurderes som gruppe.
 • Veileder tar deltakere med i avgjørelser, slik de lærer å ta gode avgjørelser senere.
 • Sikkerhet på jakt


Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis med veiledning og teoretisk oppfølgning om nødvendig

Problemstillinger:
Sikkerhet på jakt

4. samling
TmL: 2
Tema:
Etter jakten

Stikkord:

 • Våpenstell etter jakt
 • Behandling av felt vilt
 • Døgngrader og oppbevaring
 • Frysing og lagring
 • Rypens anatomi
 • Flå rype


Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang og utførelse i praksis med veiledning

Problemstillinger:
Sikkerhet på jakt

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Kart over området.
- Nytt jeger hefte: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/34311016.PDF

For lærer/instruktør:
- ABC for jegerprøven.
- Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforbund.
- Nytt jeger hefte: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/34311016.PDF
- Arnulf Arnesen: Småviltjakt.
- Magne Søilen: Jaktvåpen.
- Johan B. Steen: Ryper.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Bestått jegerprøve og flere års erfaring som jeger. Alle kurs i regi av NJFF er bonus, som f.eks halgemerket, jegerprøveinstruktør, hagleinstruktør etc.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig eller skriftlig. Valgfritt.

Utfyllende opplysninger

Støkkjakt uten hund
Fordel med små grupper, gjerne flere grupper, men må ulike områder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.