1543 Redningshundekvipasjer i NRH

Godkjent for 8–40 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Overordnet mål: Å bli en ressurs for Redningstjenesten i Norge.


Utvikle og forbedre alle ledd i utdanningsprogrammet for NRH med spesiell vekt på søksøvelsene spor og rundering.
- Få mer praktisk erfaring rundt taktiske søk
- Lære å lese sin egen og andres hunder
- Få en bredere erfaring på ulike problemer og løsninger som kan oppstå i søksøvelsene
- Gjennomføre alle leddene i utdanningsprogrammet til NRH

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle medlemmer i Norske redningshunder som har som mål å bli en ressurs for Redningstjenesten i Norge.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema: Søksøvelser
Stikkord: Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden
Arbeidsform og gjennomføring: Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør
Problemstillinger: Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

2. samling
TmL: 6
Tema: Søksøvelser
Stikkord: Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden
Arbeidsform og gjennomføring: Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør
Problemstillinger: Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

3. samling
TmL: 4
Tema: Søksøvelser
Stikkord: Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden
Arbeidsform og gjennomføring: Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør
Problemstillinger: Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

4. samling
TmL: 6
Tema: Søksøvelser
Stikkord: Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden
Arbeidsform og gjennomføring: Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør
Problemstillinger: Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

5. samling
TmL: 4
Tema: Søksøvelser
Stikkord: Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden
Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør
Problemstillinger: Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

6. samling
TmL: 6
Tema: Søksøvelser
Stikkord: Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden
Arbeidsform og gjennomføring: Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør
Problemstillinger: Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

7. samling
TmL: 4
Tema: Søksøvelser
Stikkord: Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden
Arbeidsform og gjennomføring: Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør
Problemstillinger: Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

8. samling
TmL: 6
Tema: Søksøvelser
Stikkord: Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden
Arbeidsform og gjennomføring: Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør
Problemstillinger: Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Spårhunden og lukterna" av Lars Felt\ Godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør, eller instruktør under opplæring i Norske Redningshunder.
Tidligere hundefører med bred erfaring fra praktisk ettersøkning for Norske Redningshunder.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Utfyllende opplysninger

Kursplanen er satt opp for en måned med til sammen 8 samlinger.
En ukekveld med 4 timers varighet og lørdag/søndag med 6 timers varighet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.