1543 Redningshundekvipasjer i NRH

Mål:

 • Overordnet mål: Å bli en ressurs for Redningstjenesten i Norge.
 • Utvikle og forbedre alle ledd i utdanningsprogrammet for NRH med spesiell vekt på søksøvelsene spor og rundering.
  • Få mer praktisk erfaring rundt taktiske søk.
  • Lære å lese sin egen og andres hunder.
  • Få en bredere erfaring på ulike problemer og løsninger som kan oppstå i søksøvelsene.
  • Gjennomføre alle leddene i utdanningsprogrammet til NRH.

Målgruppe:

Alle medlemmer i Norske redningshunder som har som mål å bli en ressurs for Redningstjenesten i Norge.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kursplanen er satt opp for en måned med til sammen 8 samlinger.
En ukekveld med 4 timers varighet og lørdag/søndag med 6 timers varighet.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Søksøvelser

Stikkord:

Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør

Problemstillinger:

Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Søksøvelser

Stikkord:

Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør

Problemstillinger:

Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Søksøvelser

Stikkord:

Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør

Problemstillinger:

Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Søksøvelser

Stikkord:

Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør

Problemstillinger:

Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Søksøvelser

Stikkord:

Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør

Problemstillinger:

Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

6. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Søksøvelser

Stikkord:

Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør

Problemstillinger:

Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

7. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Søksøvelser

Stikkord:

Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør

Problemstillinger:

Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

8. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Søksøvelser

Stikkord:

Nytt terreng. Rundering og spor. Lese hunden under arbeid. Lære og vurdere vind og fert. Samarbeid, belønning, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon, observasjon av andre deltagere, praktisk øvelser med egen hund under veiledning av instruktør

Problemstillinger:

Nye omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv. Lese hvordan hunder jobber i nytt miljø og med ulike utfordringer. Hvordan belønne egen og andres hund riktig?

Litteratur/materiell for deltakerne:

"Spårhunden og lukterna" av Lars Felt
Godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør,eller instruktør under opplæring i Norske Redningshunder.
Tidligere hundefører med bred erfaring fra praktisk ettersøkning for Norske Redningshunder

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

"Spårhunden og lukterna" av Lars Felt Godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder

Opplegg for evaluering:

Spørreskjema etter samlingene pr. mail.