1541 Vi lager leir

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å planlegge og arrangere/gjennomføre en leir.

Planlegging:

 • Lære å lage hovedrammer for leiren
 • Lære om økonomistyring
 • Lære om teknisk planlegging og koordinering

Gjennomføring:

 • Lære systemer for delegering
 • Lære systemer for detaljgjennomføring
 • Lære å del og sluttevaluere.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Aldersgruppen 16-24 år.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Forventninger til kurset og idèmyldring

Stikkord:

 • Det settes først opp en plan der alle forteller om sine forventninger til kursets innhold. Her får alle sjansen til å ytre hva de vil kurset skal inneholde.
 • Etter dette skal det gjøres en idemyldring med fokus på sted for leiren og hvilke ulike komiteer en leir bør ha. Det skal også gjennomgås hvilke kanaler man kan bruke for promotering av leiren.
 • Sosiale medier, annonser og videosnutter.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtaler i plenum

Problemstillinger:

 • Hvor skal leiren være?
 • Fordeler/ulemper med dette leirstedet?
 • Hva slags komiteer bør vi ha?
 • Egen komité for mat, kiosk, tekniskansvarlig, presse, underholdning, aktiviteter, transport og leirkomité.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Komitéarbeid

Stikkord:

 • Etter dette deles deltakerne inn i grupper, der alle gruppene får hvert sitt tema.
 • Teamene er de ulike komiteene og deres ansvarsområder.
 • Alle gruppene skriver en stillingsinstruks for hver komité de har ansvaret for.
 • De kommer også med forslag til hvilke ressurspersoner man kan ha i komiteen sin.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid

Problemstillinger:
Hva slags ansvarsområder skal komiteene ha, og hvem skal ha ansvaret for disse?

3. samling
TmL: 5
Tema:
Bestille underholdning og scenerigg- praktisk oppgave.

Stikkord:

 • Deltakerne deles inn i nye grupper, og alle gruppene har en leder, en økonomiansvarlig, bookingansvarlig og en sekretær.
 • Alle gruppene får samme oppgave- å sette opp program for underholdning på leiren, og bestille et underholdningselement for kveldsunderholdning på leiren.
 • Budsjettet er på 250 000 kr.
 • Hver av gruppene oppretter en Facebookgruppe der de får utdelt oppgaveteksten.
 • Alle avgjørelser skal sendes på mail via Facebook til kursleder, som godkjenner eller underkjenner gruppas forslag.
 • Det er på forhånd oppgitt flere muligheter for underholdning, men jo lenger tid gruppa bruker på å bestemme seg for underholdningen, jo flere tvister dukker opp underveis.
 • Noen artister er blitt syke, andre har dobbeltbooka seg, og nedprioriterer derfor 4H-leiren.
 • Dette handler om å vise hvor usikkert markedet er, og gir deltakerne ansvaret for å finne nye alternativer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid

Problemstillinger:
Hvordan få budsjettet til å strekke til?\ Hva gjør vi når det skjer endringer i planene?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Facebook og instagram

For lærer/instruktør:

 • Vi lagar leir, hefte fra 4H Norge.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Bør ha arrangert leir tidligere.

Avsluttende prøve/eksamen

Individuell evaluering ved hjelp av skjema.

Utfyllende opplysninger

Kurset tar sikte på å lære hvordan man lager en sommerleir. Planlegging og organisering av leiren står i fokus. Deltakerne skal sitte igjen med kunnskaper som gjør de kompetente til å forstå prosessen og kjenne til fallgruver.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.