154 Hagleskyting med skytesimulator- videregående

Godkjent for 8-12 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Gi deltakerne videre opplæring i oppskyting til storviltprøven og skyting på løpende elg gjennom skytetrening i SimWay HUNT’s jakt- og skytesimulator
 • Demonstrasjon av og praktisering av ulike skyteteknikker gjennom trening i skytesimulatoren
 • Øke deltakernes interesse for hagleskyting i jaktsimulator om vinteren, for på den måten bedre deltakernes skyteferdigheter og skytekunnskap.

Målgruppe og forkunnskaper

 • Nye og erfarne jegere og skyttere på alle nivå, samt andre som ønsker å lære om praktisk skyting i jaktsimulator.

Kursinnhold

Kurset er planlagt gjennomført i løpet av 3 samlinger:

SAMLING NR. 1

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Praktisk skyting i simulatoren med fokus på skyting på leirduebaner og ulike jaktsituasjoner i simulatoren.

 • STIKKORD:
  Tilpassing av våpen, korrekt skyteteknikk og praktisk øvelse med haglegevær. Innledende skyting på ulike leirduebaner i simulatoren under veiledning og feilretting av instruktør.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Teori og praksis

 • PROBLEMSTILLINGER
  Gi deltagerne bedre erfaring med hvordan skyting på et mål i fart/bevegelse arter seg. Visualisere hvordan skyteteknikk og skytetrening i simulator kan påvirke skyteresultatet.

SAMLING NR. 2

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Praktisk skyting med fokus på ulike skyteteknikker med fokus på anlegg, sikte- og svingteknikk

 • STIKKORD
  Sving- og avtrekksteknikk, foranhold. Bruk av analysemodulen i simulatoren for egenanalyse av skyteteknikk.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER
  Evaluere hvordan skyting oppleves etter korreksjon av skyteteknikk. Fortsatt trening på skyteteknikk og bruk av skytesimulator som treningsmiddel for å bedre skyteferdighetene.

SAMLING NR. 3

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Fortsette med praktisk skyting på leirduebanene med veiledning i skytesimulatoren

 • STIKKORD
  Videre fokus på skyteteknikk og skyting med hagle på mål i bevegelse og foranhold i simulatoren. Analyse av skudd og våpenbevegelser. Risiko forbundet med skyting i "fart"

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER
  Evaluere utviklingen av egen skyteteknikk etter korreksjon og trening i skytesimulatoren. Bruk av simulatoren som treningsarena for videre utvikling av egen skyteteknikk.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaring fra jaktskyting og instruksjon på skytebaner og jaktsimulator

Læringsressurser

 • Brosjyren "Sikker jakt". Jegerprøveboka. Våpenforskriften, div. jakthefter og annet instruktørmateriell fra NJFF og SimWay HUNT.

Kvalifiserende/test/eksamen

 • Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakerne.

Eventuelle merknader

 • Kurset er beregnet til å gå over 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time vil inngå.

 • Kurset foregår innendørs i SimWay Hunt jakt- og skytesimulator, og forutsetter at deltakerne stiller med egen hagle, eller at arrangøren kan stille med egne replika- hagler som er spesielt utarbeidet for trening og instruksjon i jakt- og skytesimulatoren.

 • Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Kurset er støtteberettiget gjennom studieforbundet, og oppfyller dermed kravene til loven for voksenopplæring §7 om gratis bruk av undervisningslokaler.

 • Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.