1539 Konkuranserettet lydighet

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Ekvipasjene skal hjelpes med innlæringen i de forskjellige øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite. Eller videreutvikle allerede innlærte øvelser. Sluttmål er å øke aktiviteten i klubben, bygge opp en gruppe som trener sammen, følge hverandre på treninger og på forskjellige lydighets stevner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil konkurrere og/eller lære mer om lp trening og dens øvelser

Innhold

Kurset tar utgangspunkt i ekvipasjens ståsted. Ekvipasjene skal hjelpes med innlæringen i de forskjellige øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite. Eller videreutvikle allerede innlærte øvelser. Sluttmål er å øke aktiviteten i klubben, bygge opp en gruppe som trener sammen, følge hverandre på treninger og på forskjellige lydighets stevner.

1. samling

TmL: 8
Tema:
Gjennomgang av hver ekvipasje. Hvor er hver enkelt på treningsstigen? Kontakttrening. Fri ved fot.

Stikkord:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje, ut fra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å læreinn øvelsene på.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør

2. samling
TmL: 8
Tema:
Videre trening og perfeksjonering av fri ved fot. Men forskjellig og økende vansklighetsgrad. Legger inn vendinger og gangartsendringer.

Stikkord:
Instruktøren utfordrer ekvipasjen slik at problemområder blir fokusert på/oppstår.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør. Instruktør viser øvelsene med egen hund.

Problemstillinger:
Instruktør må holde motivasjon til ekvipasjen oppe når hun gir opplæring og perfeksjonerer fri ved fot

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakere: NKK regelverk for LP.
Lærer: Konkurransereglement. Tilgjengelig litteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Være aktiv eliteutøver med egen hund. Bred og lang erfaring med slike kurs.

Utfyllende opplysninger

Det arbeides med en og en hund og fører, man tar utgangspunkt i hva de ønsker å jobbe med. Bruke forskjellige innlæringsmetoder som fører fram til en perfekt øvelse. Man jobber kun med positiv forsterkning som lek eller godbit.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.