1539 Konkuranserettet lydighet

Godkjent for 4–32 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Ekvipasjene skal hjelpes med innlæringen i de forskjellige øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite. Eller videreutvikle allerede innlærte øvelser. Sluttmål er å øke aktiviteten i klubben, bygge opp en gruppe som trener sammen, følge hverandre på treninger og på forskjellige lydighets stevner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil konkurrere og/eller lære mer om lp trening og dens øvelser

Innhold

Kurset tar utgangspunkt i ekvipasjens ståsted. Ekvipasjene skal hjelpes med innlæringen i de forskjellige øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite. Eller videreutvikle allerede innlærte øvelser. Sluttmål er å øke aktiviteten i klubben, bygge opp en gruppe som trener sammen, følge hverandre på treninger og på forskjellige lydighets stevner.

 

Gjennomgang av hver ekvipasje. Hvor er hver enkelt på treningsstigen? Kontakttrening. Fri ved fot.

Trening og perfeksjonering av fri ved fot. Men forskjellig og økende vansklighetsgrad. Legger inn vendinger og gangartsendringer.

Instruktøren utfordrer ekvipasjen slik at problemområder oppstår/blir synlige og kan fokuseres på.

Instruktør må holde motivasjon til ekvipasjen oppe når han/hun gir opplæring og perfeksjonerer fri ved fot

 

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakere: NKK regelverk for LP.
Lærer: Konkurransereglement. Tilgjengelig litteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør. Instruktør jobber med en og en ekvipasje, ut fra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å læreinn øvelsene på, vise med egen hund. 

Det arbeides med en og en hund og fører, man tar utgangspunkt i hva de ønsker å jobbe med. Øvrige ser på/prøver på egenhånd.

Bruke forskjellige innlæringsmetoder som fører fram til en perfekt øvelse. Man jobber kun med positiv forsterkning som lek eller godbit.

 Krav til lærer/instruktør

Være aktiv eliteutøver med egen hund. Bred og lang erfaring med slike kurs.

Utfyllende opplysninger

Deltakerne skal ALLTID ha kursbevis ved gjennomført kurs. 

Dette er er et praktisk kurs, men ved pandemi og andre helt spesielle situasjoner kan det velges å gjennomføre deler av kurset digitalt.

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.