1537 Meitefiske i ferskvann

Godkjent for 4–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal oppnå grunnleggende kunnskap for å kunne meitefiske med naturlig agn etter samtlige norske sportsfiskearter i ferskvann.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære meitefiske i ferskvann. Kurset skal kunne tilrettelegges enten for nybegynnere eller for viderekomne.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
a) De mest aktuelle meitefiskene og b) Ismeite

Stikkord:
a) De viktigste meiteartene i ferskvann. Utseende, utbredelse, størrelse, agntyper, arten som sportsfisk og matfisk.
Kort og generelt om utstyr. Knuter. Behandling av fisk, gjenutsetting, veiing, fotografering.

b) Ismeite. Grunnleggende om utstyr.
Ismeite. Om fiske etter de mest aktuelle artene. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser. Inkluderer gjedde, abbor, gjørs, lake, sik, harr, karpefisk etc.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang med mulighet for spørsmål fra plenum.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Ismeite

Stikkord:
Tur ut på isen for å praktisere: fritt valg mellom artene i leksjon 1.

Dersom det ikke lar seg gjøre å fiske på isen i kursperioden kan man erstatte dette med annet fiske (fordel om man klarer å få dette til).

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis med veiledning fra instruktør.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Meite etter rovfisk og karpefisk i åpent vann

Stikkord:
a) Meite etter rovfisk i åpent vann. Om fiske etter de mest aktuelle artene. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser. Inkluderer gjedde, abbor, gjørs, lake, ørret, røye, asp.

b) Meite etter karpefisk i åpent vann. Meitefiske – foring og agn. Om fiske etter de mest aktuelle artene. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser. Inkluderer mort, sørv, vederbuk, stam, brasme, suter, karuss, karpe.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang med mulighet for spørsmål fra plenum.

4. samling
TmL: 3
Tema:
Meite etter øvrige fiskearter i ferskvann

Stikkord:
a) Meite etter laksefisk. Om fiske etter de mest aktuelle artene. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser. Inkluderer ørret, sik, harr.

b) Andre arter i ferskvann i Norge.

c) Artsjakt og specimenjegere. Fremmede arter. Behandling av fisk som skal brukes til mat.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang med mulighet for spørsmål fra plenum.

5. samling
TmL: 3
Tema:
Meite etter rovfisk

Stikkord:
Tur ut til åpent vann for å praktisere. Fritt valg mellom artene i samling 3a.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis med veiledning fra instruktør.

6. samling
TmL: 3
Tema:
Meite etter fredfisk/laksefisk/artsjakt

Stikkord:
Alternativ 1: Tur ut til åpent vann for å praktisere. Karpefiskarter (samling 3b)
Alternativ 2: Tur ut til åpent vann for å praktisere. Laksefiskarter (samling 4a)
Alternativ 3: Artsjakttur etter en eller flere småarter (samling 4b og 4c)

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis med veiledning fra instruktør.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Meite, av Rune Johansen, 2000.
  • 52 arter på 52 uker, artikkelserie på www.hooked.no, relevante arter, Ole-Håkon Heier, 2011-2012.
  • http://www.njffvault.com/HPD/Fiske/Meite_ferskvan_div_materiell.zip 
  • http://www.njffvault.com/HPD/Fiske/Meitefiske_ferrskvann_kurspresentasjoner.zip

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Ingen formalkrav. Instruktøren bør ha erfaring fra moderne meitefiske etter så mange norske arter som mulig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.