1537 Meitefiske i ferskvann

Mål:

Deltagerne skal oppnå grunnleggende kunnskap for å kunne meitefiske med naturlig agn etter samtlige norske sportsfiskearter i ferskvann.

Målgruppe:

Alle som vil lære meitefiske i ferskvann. Kurset skal kunne tilrettelegges enten for nybegynnere eller for viderekomne.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

a) De mest aktuelle meitefiskene og b) Ismeite

Stikkord:

a) De viktigste meiteartene i ferskvann. Utseende, utbredelse, størrelse, agntyper, arten som sportsfisk og matfisk.
a) Kort og generelt om utstyr. Knuter. Behandling av fisk, gjenutsetting, veiing, fotografering.

b) Ismeite. Grunnleggende om utstyr.
b) Ismeite. Om fiske etter de mest aktuelle artene. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser. Inkluderer gjedde, abbor, gjørs, lake, sik, harr, karpefisk etc.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang med mulighet for spørsmål fra plenum.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ismeite

Stikkord:

Tur ut på isen for å praktisere: fritt valg mellom artene i leksjon 1.
Dersom det ikke lar seg gjøre å fiske på isen i kursperioden kan man erstatte dette med annet fiske (fordel om man klarer å få dette til).

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med veiledning fra instruktør.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Meite etter rovfisk og karpefisk i åpent vann

Stikkord:

a) Meite etter rovfisk i åpent vann. Om fiske etter de mest aktuelle artene. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser. Inkluderer gjedde, abbor, gjørs, lake, ørret, røye, asp.

b) Meite etter karpefisk i åpent vann. Meitefiske – foring og agn. Om fiske etter de mest aktuelle artene. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser. Inkluderer mort, sørv, vederbuk, stam, brasme, suter, karuss, karpe.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang med mulighet for spørsmål fra plenum.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Meite etter øvrige fiskearter i ferskvann

Stikkord:

a) Meite etter laksefisk. Om fiske etter de mest aktuelle artene. Utstyr, agn, fiskemetoder og -takler, fiskeplasser. Inkluderer ørret, sik, harr.

b) Andre arter i ferskvann i Norge.

c) Artsjakt og specimenjegere. Fremmede arter. Behandling av fisk som skal brukes til mat.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang med mulighet for spørsmål fra plenum.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Meite etter rovfisk

Stikkord:

Tur ut til åpent vann for å praktisere. Fritt valg mellom artene i samling 3a.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med veiledning fra instruktør.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Meite etter fredfisk/laksefisk/artsjakt

Stikkord:

Alternativ 1: Tur ut til åpent vann for å praktisere. Karpefiskarter (samling 3b)
Alternativ 2: Tur ut til åpent vann for å praktisere. Laksefiskarter (samling 4a)
Alternativ 3: Artsjakttur etter en eller flere småarter (samling 4b og 4c)

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med veiledning fra instruktør.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Meite, av Rune Johansen, 2000.
52 arter på 52 uker, artikkelserie på www.hooked.no, relevante arter, Ole-Håkon Heier, 2011-2012.
http://www.njffvault.com/HPD/Fiske/Meite_ferskvan_div_materiell.zip
http://www.njffvault.com/HPD/Fiske/Meitefiske_ferrskvann_kurspresentasjoner.zip

Krav til lærer/instruktør:

Ingen formalkrav. Instruktøren bør ha erfaring fra moderne meitefiske etter så mange norske arter som mulig.