1536 Hundens språk

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Lære mer om hundens språk for å bedre kommunikasjon og relasjonen mellom hund og eier, unngå misforståelser og forebygge uheldige hendelser med besøkshunder.
- Lære eierne å være oppmerksom på sin hunds signaler og respektere dem.
- Videreutvikle deltakernes ferdigheter til å observere og tolke hunders språk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i besøkshundgruppa.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Grunnleggende innføring i hundens språk

Stikkord:
Hund, hundens språk, signaler, forebygging, natur vs miljø

Arbeidsform og gjennomføring:
Visning av film utviklet for å holde språkkurs og diskusjon ledet av instruktør

Problemstillinger:

 • Hvordan kan man forstå hunder?
 • Hvilke signaler har hunden?
 • Hvilke signaler er universell, rasebetinget og individuell?
 • Hva påvirker hundens språk?
 • Hvordan kan vi forebygge uheldige opplevelser med kunnskap?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Hundens dempende signaler

Stikkord:
Hundens språk, konfliktdempende signaler, avstandsøkende og minskende signaler

Arbeidsform og gjennomføring:
Visning av film utviklet for å holde språkkurs og diskusjon ledet av instruktør

Problemstillinger:

 • Hvilke dempende signaler har hunder?
 • Hva påvirker dem?
 • Hvordan utvikles og utvaskes hundens dempende signaler?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Observasjon av hundens signaler under trening

Stikkord:
Håndteringstrening, hilsesituasjoner, hunden under belastning, dempende signaler, eksalering av signaler

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening med observasjon av egne og andre hunders signaler

Problemstillinger:

 • Forskjellene mellom observasjon og tolkning?
 • Hva påvirker tolkning?
 • Hvilke signaler har egen hund?
 • Hvilke forskjeller observeres på hundene?
 • Hva skyldes forskjellene?
 • Hva må deltagerne være oppmerksom på?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Beskrivelse av de ulike raser
- Henvisning til tilleggslitteratur

For lærer/instruktør:
- Filmen The Language of dogs av Sara Kalnajs.
- Filmsnutter fra youtube og egne hunder.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør av hundeklubben med erfaring om hundensspråk og kunnskap om nyere forskning.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig tilbake melding etter kurset. Tilbud om å fylle ut anonymt questback på nett.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.