1530 Rifleskyting for kvinner/jenter

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å gi grunnleggende innføring i skyting med rifle med mål om avlagt storviltprøve og skyting på løpende elg.

Å gi kvinner/jenter en egen arena for opplæring i rifleskyting hvor opplæring kan skje i rolige former.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jenter/kvinner

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Grunnleggende innnføring i våpenbehandling

Stikkord:
Oppbygging av våpen, ammunisjon, vedlikehold, sikkerhet, transport og oppbevaring, skytestillinger, praktisk skyting

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

Problemstillinger:
Oppførsel på skytebane, sikkerhet

2. samling
TmL: 3
Tema:
Praktisk skyting med fokus på jaktsituasjoner

Stikkord:
Skytesone på jakt, avstandsbedømming for sikker skyting på storvilt, sikker bakgrunn

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

Problemstillinger:
Jaktsituasjonen

3. samling
TmL: 3
Tema:
Praktisk skyting med fokus på ulike skytestillinger samt oppskyting til storviltprøve (frivillig)

Stikkord:
Liggende, sittende og stående skyting

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og mest praksis

Problemstillinger:
Evaluere hvordan skyting oppleves ved ulike skytestillinger

4. samling
TmL: 3
Tema:
Skyting på lølpende elg

Stikkord:
Mål i bevelse og risiko forbundet med skyting i "fart"

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis hvor den praktiske delen vil være hoveddel

Problemstillinger:
Gi deltagerne erfaring i hvordan skyting på et mål i fart/bevegelse kan arte seg kontra mål i ro.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Brosjyren sikker jakt, Jegerprøveboka, Våpenforskriften, Div. jakthefter NJFF

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra jaktskyting og instruksjon på skytebaner

Utfyllende opplysninger

Kurset er over 12 timer fordelt på 4 samlinger. Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og praksis.\ Det er en fordel å ha gjennomført kurset Grunnleggende rifleskyting, men det stilles ikke krav om dette.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.