1530 Rifleskyting for kvinner/jenter

Mål:

Å gi grunnleggende innføring i skyting med rifle med mål om avlagt storviltprøve og skyting på løpende elg.
Å gi kvinner/jenter en egen arena for opplæring i rifleskyting hvor opplæring kan skje i rolige former.

Målgruppe:

Jenter/kvinner

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er over 12 timer fordelt på 4 samlinger. Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og praksis.
Det er en fordel å ha gjennomført kurset Grunnleggende rifleskyting, men det stilles ikke krav om dette.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Grunnleggende innnføring i våpenbehandling

Stikkord:

Oppbygging av våpen, ammunisjon, vedlikehold, sikkerhet, transport og oppbevaring, skytestillinger, praktisk skyting

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Problemstillinger:

Oppførsel på skytebane, sikkerhet

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praktisk skyting med fokus på jaktsituasjoner

Stikkord:

Skytesone på jakt, avstandsbedømming for sikker skyting på storvilt, sikker bakgrunn

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Problemstillinger:

Jaktsituasjonen

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praktisk skyting med fokus på ulike skytestillinger samt oppskyting til storviltprøve (frivillig)

Stikkord:

Liggende, sittende og stående skyting

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og mest praksis

Problemstillinger:

Evaluere hvordan skyting oppleves ved ulike skytestillinger

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Skyting på lølpende elg

Stikkord:

Mål i bevelse og risiko forbundet med skyting i "fart"

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis hvor den praktiske delen vil være hoveddel

Problemstillinger:

Gi deltagerne erfaring i hvordan skyting på et mål i fart/bevegelse kan arte seg kontra mål i ro.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Brosjyren sikker jakt, Jegerprøveboka, Våpenforskriften, Div. jakthefter NJFF

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring fra jaktskyting og instruksjon på skytebaner

Opplegg for evaluering:

Evaluering fra deltagerne ved erfaringsutveksling i etterkant av kurset.