153 Rifleskyting med skytesimulator- grunnleggende

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi jegere en innføring i bruk av rifle, teoretisk og praktisk
- Demonstrasjon av og praktisering av ulike skytestillinger
- Gi deltakerne innføring og opplæring i trening med SimWay HUNT jakt- og skytesimulator
- Opplæring i innskyting av våpen i jaktsimulator
- Vekke deltakernes interesse for skytetrening i jaktsimulator om vinteren, og på den måten bedre deltakernes skyteferdigheter og skytekunnskap.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

 • Nye og erfarne jegere og skyttere på alle nivå, samt andre som ønsker å lære om praktisk skyting i jakt- og skytesimulator.

Innhold

Kurset er planlagt gjennomført i løpet av 3 samlinger:

SAMLING NR. 1

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Teori om rifleskyting samt bruk og oppbygging av jakt- og skytesimulatoren

 • STIKKORD Teknisk våpenkunnskap. Hoveddelene i rifla. Skyteteknikk på faste og bevegelige mål. Valg av moduler i simulatoren, og gjennomgang av analysemodulen for elgbanen og de ulike jaktscenariene

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Innledning, demonstrasjon, diskusjon

 • PROBLEMSTILLINGER Bli kjent med våpenet, kaliber, ammunisjon, sikkerhet, simulatoren og grunnleggende skyteteknikk. Innskyting i simulatoren og valg av ulike skytetreningsmoduler.

SAMLING NR. 2

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Praktisk skyting med rifle i jakt- og skytesimulatoren.

 • STIKKORD Innføring i hjorteviltets anatomi. Skyting med rifle. Det skytes på faste og bevegelige mål og forskjellige jaktsituasjoner i simulatoren.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Teori og praktisk rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER Skyteteknikk, anatomi, Bruken av skytesimulator som treningsredskap for å bedre deltakernes skyteferdigheter.

SAMLING NR. 3

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Praktisk skyting med fokus på ulike skytestillinger samt oppskyting til storviltprøve

 • STIKKORD Liggende, sittende og stående skyting

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER Evaluere hvordan skyting oppleves ved ulike skytestillinger. Trening på skyteteknikk og bruk av skytesimulator som treningsmiddel for å bedre skyteferdighetene.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Div. jakthefter og jegerprøveboka, samt eget opplæringsmateriell for registrering av skudd i jaktsimulatoren fra NJFF og SimWay HUNT.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaring fra jaktskyting og instruksjon på skytebaner og jaktsimulator.

Avsluttende prøve/eksamen

 • Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakerne.

Utfyllende opplysninger

- Kurset er beregnet til å gå over 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time vil inngå.

- Kurset foregår innendørs i SimWay Hunt jakt- og skytesimulator, og forutsetter at deltakerne stiller med egen rifle, eller at arrangøren kan stille med egne replika- rifler som er spesielt utarbeidet for trening og instruksjon i jakt- og skytesimulatoren.

- Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Kurset er støtteberettiget gjennom studieforbundet, og oppfyller dermed kravene til loven for voksenopplæring §7 om gratis bruk av undervisningslokaler.

- Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.