1529 Rifleskyting- grunnkurs

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltagerne en innføring i rifleskyting gjennom:
- opplæring og instruksjon i sikker våpenbehandling
- opplæring i innskyting av våpen, ballistikk og praktisk skyting

Med bakgrunn i dette kurset, skal deltagerne få et grunnlag for videre å delta på kurset Rifleskyting for damer/jenter m. storviltprøve.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jenter/-kvinner

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Grunnleggende teori, sikkerhet, skytestillinger, praktisk skyting

Stikkord:
Våpen, skytestilling, sikkerhet, sikte

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis ved erfaren instruktør

2. samling
TmL: 3
Tema:
Våpenbehandling, praktisk skyting

Stikkord:
Oppbygging av våpen, demontering, stell og puss

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

3. samling
TmL: 3
Tema:
Praktisk skyting

Stikkord:
Skytestillinger, konsentrasjon, fokus, forberedelse til kurset Rifleskyting for damer/jenter hvor teori og praksis fra dette kurset videreføres til rifle og utendørs skyting.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis med hovedfokus på praktisk skyting

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:
- Eget materiell samt benytte eksisterende materiell fra NJFF

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren skytter med erfaring som instruktør

Avsluttende prøve/eksamen

Alle deltagerne får muligheten til å komme med kommentarer og innspill til opplegget. Erfaringer, kan noe gjøres annerledes?

Utfyllende opplysninger

Kurset er over 9 timer fordelt på 3 samlinger. Kurset vil bli gjennomført ved en kombinasjon av teori og praksis og det vil bli innendørs skyting med salonggevær.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.