1528 Nordområdekonferansen

Godkjent for 8–17 timer  |  25–45 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Fremme kunnskap om og ungdommens deltagelse i, debatten om hvordan man skal skape en bærekraftig utvikling i Nord-Norge, og hva som trengs for at nordområdesatsingen skal foregå på naturens premisser.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Studenter og ungdommer i Nord-Norge.

Innhold

1. samling
TmL: 4
TuL: 1
Tema:
Olje i Arktis

Stikkord:
Olje i Arktis, ulykkesrisiko, klimaendringer, klimaforskere, Greenpeace, Snøhvit og Goliat

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Innledning fra Jan Gunnar Winther (Polarinstituttet) om klimaendringer og Arktis
 • Erlend Tellnes (Greenpeace) om olje i Arktis
 • Geir Iversen (Geir mot Goliat) om Goliat-feltet og Arnstein Vestre (Natur og Ungdom).
 • Det vil også være aksjonsforberedelser til en aksjon på lørdag.

Problemstillinger:

 • Hvilke risikoer er forbundet med oljeboring i Arktis?
 • Hva har oljeboring å si for klima?
 • Hvilke falske forhåpnonger gir olje- og gassindustrien om en langvarig vekst i Nord-Norge?

2. samling
TmL: 5
TuL: 3
Tema:
Alternativer til petroleum i Nord-Norge

Stikkord:
Vindkraft, grønne utdannelser, debatt, aksjon,

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Paneldebatt med Helga Perdersen (AP), Ingeborg Steinholt (Rødt), Arnstein Vestre (NU) og Kjell Gievær (Petro Artic), og innledninger fra Norwea og Troms Kraft.

Problemstillinger:

 • Hvordan legge prinsippet om bærekraft til grunn for nordområdesatsingen?
 • Hvilke alternativer finnes til petroleum i Nord-Norge?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Nordområdesatsing

Stikkord:
Sametingets visjoner, gruveindustri, fiskens potensiale i nord,

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Innledninger fra Råfisklaget, Davvin (miljøgruppe på UiT) og fagarbeider i NU om gruvedrift og fra en Sametingsrepresentant

Problemstillinger:

 • Hvilket potensiale ligger i fiskerinæringen i nord?
 • Hvilke problemer medfører den forventede gruveboomen i nord?
 • Hva er Sametingets visjoner for nordområdesatsingen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

God kjennskap til fagfelt de skal snakke om. Gjennom Natur og Ungdoms store nettverk vil vi sikre nettopp dette.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema for deltagerne, samt en internevaluering av arrangementet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.