1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi deltakerne praktisk og teoretisk kunnskap og videreutdanning tilknyttet trening av redningshund, samt å motivere deltakerne til å fortsette innen Norske Redningshunder (NRH).
- Få teoretisk og praktisk opplæring i vann og strandsøk.
- Praktisk gjennomgang av problemstillinger i samband med momenttrening.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i NRH.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Teori i vannsøk og strandsøk

Stikkord:

 • Teori tilknyttet søk i ferskvann og saltvann, inkludert planlegging av søk, belønning av hund ved vannsøk,samarbeid med andre nødetater.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og lagsmøter

Problemstillinger:

 • Hvordan tilrettelegge søk slik at den enkelte ekvipasjen får best mulig læringsutbytte?

2. samling
TmL: 9
TuL: 2
Tema:
Vannsøk og strandsøk i teori/praksis

Stikkord:

 • Gjennomføring av vannsøk/strandsøk tilknyttet ferskvann, inkludert planlegging, belønning av hund ved vannsøk, samarbeid med andre nødeteater.

Arbeidsform og gjennomføring:

Planlegging og praktisk trening i forhold til søk fra båt, samt søk i strandsonen.

Problemstillinger:

 • Hvordan trene hunden til å følge opp fertbildet i vind og vindstille?
 • Hvordan få opp figurantinteresse ved svak fert?
 • Hvordan trene hunden til å jobbe systematisk over vannflaten?

3. samling
TmL: 6
Tema:
Momenttrening

Stikkord:
Praktisk trening tilknyttet problemstillingene:

 • Utfordringer i forhold til fert
 • Motivasjon og hundens mot i nytt miljø
 • Samspillet mellom hund og fører

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening i forhold til identifiserte problemstillinger

Problemstillinger:

 • Hvordan lese hundens signaler i ulike miljøer (saltvann/ferskvann)?
 • Hvordan styre hunden for å effektivt gjennomføre søket av et avgrenset område?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Redningshund, medlemsbladet for medlemmer i NRH

For lærer/instruktør:
- Sven Jerverud, din hund fortsetter.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i NRH

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.