1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk

Mål:

  • Gi deltakerne praktisk og teoretisk kunnskap og videreutdanning tilknyttet trening av redningshund, samt å motivere deltakerne til å fortsette innen Norske Redningshunder (NRH).
    • Få teoretisk og praktisk opplæring i vann og strandsøk.
    • Praktisk gjennomgang av problemstillinger i samband med momenttrening.

Målgruppe:

Medlemmer i NRH

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Teori i vannsøk og strandsøk

Stikkord:

Teori tilknyttet søk i ferskvann og saltvann, inkludert planlegging av søk, belønning av hund ved vannsøk,samarbeid med andre nødetater.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og lagsmøter

Problemstillinger:

Hvordan tilrettelegge søk slik at den enkelte ekvipasjen får best mulig læringsutbytte?

2. samling

Timer med lærer: 9

Timer uten lærer: 2

Tema:

Vannsøk og strandsøk i teori/praksis

Stikkord:

Gjennomføring av vannsøk/strandsøk tilknyttet ferskvann, inkludert planlegging, belønning av hund ved vannsøk, samarbeid med andre nødeteater.

Arbeidsform og gjennomføring:

Planlegging og praktisk trening i forhold til søk fra båt, samt søk i strandsonen.

Problemstillinger:

Hvordan trene hunden til å følge opp fertbildet i vind og vindstille? Hvordan få opp figurantinteresse ved svak fert? Hvordan trene hunden til å jobbe systematisk over vannflaten?

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Momenttrening

Stikkord:

Praktisk trening tilknyttet problemstillingene:
Utfordringer i forhold til fert
Motivasjon og hundens mot i nytt miljø
Samspillet mellom hund og fører

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening i forhold til identifiserte problemstillinger

Problemstillinger:

Hvordan lese hundens signaler i ulike miljøer (saltvann/ferskvann)?
Hvordan styre hunden for å effektivt gjennomføre søket av et avgrenset område?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Redningshund, medlemsbladet for medlemmer i NRH

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør i NRH

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Sven Jerverud, din hund fortsetter.

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema