1523 Slakte og parteringskurs

Godkjent for 8–12 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne selv ha slaktet en sau som inkluderer avliving, stikking, vomming, avskinning, modning av kjøtt, grovpartering, hygiene, gevirbehandling og skinnbehandling.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom, kvinner og menn.

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Teori om slakting samt slakteprosessen.

Stikkord:
Hygiene , kniver, avliving, nådeskudd, vomming, behandling av skinn, behandling av gevir, kniver og andre hjelpemiddler

Arbeidsform og gjennomføring:
Feltmessig tilnærming med vomming på bakken. Veileder / slakter avliver og slakter et lam og viser metoden for slakting. Drøfting av ulike metoder.

Problemstillinger:
Stille spørsmål underveis.

2. samling
TmL: 6
Tema:
Modning av kjøtt, grovpartering, finpartering

Stikkord:
Modning av kjøtt ( døgngrader ) Andre metoder for å se om kjøttet er modnet riktig
Kuldeforkortelse. Grovpartering, finpartering. Behandling av kjøtt til lagring.

Arbeidsform og gjennomføring:
Veileder grovparterer et lam og viser metoden for dette. Deretter går en i grupper igjen 2 og 2 og grovparterer lammet som de slaktet første dag.

Problemstillinger:
Stille spørsmål under veis.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Eget utarbeidet kurshefte.
- Varme klær og egne kniver.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Meget god kunnskap til slakting og partering av vilt. For da oå kunne belyse viktigheten av god hygiene. Kunne lede gruppen og veilede enkletpersoner.

Utfyllende opplysninger

Kurset går over 2 dager.
Dag 1; blir teori om slakting, hygiene, slakte utstyr, oppsett av kniver, skinnbehandling og gevirbehandling.
- Instruktør slakter et lam og viser teknikken ved slakting.
- Deretter blir det delt inn i grupper på 2 og 2 som får en sau som skal avlives og slaktes med veileder.

Dag 2; teori modning av kjøtt, grovpartering.
- Veileder grovparterer et lam.
- Deretter går de sammen 2 og 2 og grovparterer lammet de slaktet ved første samling.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.