1523 Slakte og parteringskurs

Mål:

Etter endt kurs skal deltagerene selv ha slaktet en sau som innkluderer avliving, stikking, vomming, avskinning, modning av kjøtt, grovpartering, hygiene, gevirbehandling og skinnbehandling.

Målgruppe:

Ungdom, kvinner og menn

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 10 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset går over 2 dager.
Dag 1; blir teori om slakting, hygiene, slakte utstyr, oppsett av kniver, skinnbehandling og gevirbehandling. Instuktør slakter et lam og viser teknikken ved slakting. Derettter blir det delt inn i gruppper på 2 og 2 som får en sau som skal avlives og slaktes med veileder.
Dag 2; teori modning av kjøtt, grovpartering. Veileder grovparterer et lam. Deretter går de sammen 2 og 2 og grovparterer lammet de slaktet ved første samling.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Teori om slakting samt slakteprosessen.

Stikkord:

Hygiene , kniver, avliving, nådeskudd, vomming, behandling av skinn, behandling av gevir, kniver og andre hjelpemiddler

Arbeidsform og gjennomføring:

Feltmessig tilnærming med vomming på bakken. Veileder / slakter avliver og slakter et lam og viser metoden for slakting. Drøfting av ulike metoder.

Problemstillinger:

Stille spørsmål underveis.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Modning av kjøtt, grovpartering, finpartering

Stikkord:

Modning av kjøtt ( døgngrader ) Andre metoder for å se om kjøttet er modnet riktig.
Kuldeforkortelse. Grovpartering, finpartering. Behandling av kjøtt til lagring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Veileder grovparterer et lam og viser metoden for dette. Deretter går en i grupper igjen 2 og 2 og grovparterer lammet som de slaktet første dag.

Problemstillinger:

Stille spørsmål under veis.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Eget utarbeidet kurshefte. Varme klær og egne kniver.

Krav til lærer/instruktør:

Meget god kunnskap til slakting og partering av vilt. For da oå kunne belyse viktigheten av god hygiene. Kunne lede gruppen og veilede enkletpersoner.

Opplegg for evaluering:

Deltagerene er med å evaluere etter endt kurs med evalueringsskjema fra Studieforbundet