1522 Motorsaghogst

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Dokumentert sikkerhetsopplæring - kursdel 2.

 • Kurset gir opplæring i rasjonelle og sikre arbeidsmetoder med motorsag.
 • Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver.
 • Kursdeltaker får opplæring i felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og felling under vanskelige forhold.
 • Og gjennomføring av et hogstopplegg på en sikker og hensiktsmessig måte for utkjøring.
 • Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk vil dette også forebygge yrkes- og belastningsskader.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Innhold

1. samling
TmL: 7
Tema:

 • Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
 • Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.
 • Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
 • Bruk av arbeidsbenker.

Arbeidsform:

 • Noe teoriundervisning på det som omfatter regelverk, lover og sikkerhetsopplæring.
 • Hovedsaklig praktisk tilnærming til instruksjon og bruk av motorsaga.

2. samling
TmL: 8
Tema:

 • Sikkerheten rundt et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
 • Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
 • Kapping av stammer i spenn.

Arbeidsform:

 • Noe teoriundervisning på det som omfatter regelverk, lover og sikkerhetsopplæring.
 • Hovedsaklig praktisk tilnærming til instruksjon og bruk av motorsaga.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Deltakerne tar med egen sag og verneutstyr

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Erfaren sertifisert instruktør.

Utfyllende opplysninger

Kurset gir, sammen med kursdel 1 ”Motorsag- stell og vedlikehold", sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 6. desember 2011.

Kursbeskrivelse for kursdel 1: ”Motorsag- stell og vedlikehold" finner du i studieplannummer 1521.