1522 Motorsaghogst

Mål:

Dokumentert sikkerhetsopplæring - kursdel 2. Kurset gir opplæring i rasjonelle og sikre arbeidsmetoder med motorsag.
Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver. Kursdeltaker får opplæring i felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og felling under vanskelige forhold. Og gjennomføring av et hogstopplegg på en sikker og hensiktsmessig måte for utkjøring. Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk vil dette også forebygge yrkes- og belastningsskader.

Målgruppe:

Eventuelle merknader:

Kurset gir, sammen med kursdel 1 ”Motorsag- stell og vedlikehold", sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 6. desember 2011.
Kursbeskrivelse for kursdel 1: ”Motorsag- stell og vedlikehold" finner du i studieplannummer 1521.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

• Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
• Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.
• Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
• Bruk av arbeidsbenker.

Arbeidsform:

Noe teoriundervisning på det som omfatter regelverk, lover og sikkerhetsopplæring.
Hovedsaklig praktisk tilnærming til instruksjon og bruk av motorsaga.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

• Sikkerheten rundt et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
• Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
• Kapping av stammer i spenn.

Arbeidsform:

Noe teoriundervisning på det som omfatter regelverk, lover og sikkerhetsopplæring.
Hovedsaklig praktisk tilnærming til instruksjon og bruk av motorsaga.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakerne tar med egen sag og verneutstyr

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren sertifisert instruktør

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsmateriell:
http://naturogmiljo.no/materiell/dl.asp?download=evalueringsskjema.pdf