1521 Motorsag- stell og vedlikehold

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltaker vil etter endt kurs kunne foreta feilsøking og enkle reparasjoner i tillegg til daglig vedlikehold.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle interesserte motorsagbrukere i stell og vedlikehold av motorsag.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Feilsøking, enkle reparasjoner og vedlikehold av motorsag.

Stikkord
• Sagas oppbygning og virkemåte
• Gjennomgang av sikkerhetsinnretninger og funksjon
• Filing og fileteknikk både i skogen og på verksted
• Kjedestramming
• Riktig vedlikehold og rengjøring av sverd, drivhjul, klutsj og startapparat mm.
• Justering av forgasser
• Riktig drivstoff og kjedeolje
• Feilsøkning og enkle reparasjoner
• Testing av saga

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og instruksjon der praktisk arbeid/læring er den viktigste metoden på kurset.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Motorsag , rep. utstyr

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren sertifisert instruktør

Utfyllende opplysninger

Innholdet blir justert i forhold til kursvarighet. På kurset benytter deltakerne sin egen sag.\\
Kurset dekker kravet for vedlikeholdsdelen av dokumentert opplæring i motorsag. For bruken av saga må dette tilegnes på et hogstkurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.