152 Hagletrening med skytesimulator- grunnleggende

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi jegere en innføring i bruk av hagle teoretisk og praktisk
- Demonstrasjon av og praktisering av ulike skytestillinger
- Gi deltakerne innføring og opplæring i trening med SimWay HUNT skytesimulator
- Opplæring i tilpasning av hagle for bruk både på jakt og i jaktsimulator
- Vekke deltakernes interesse for skytetrening i jaktsimulator om vinteren, og på den måten bedre deltakernes skyteferdigheter og skytekunnskap.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

 • Nye og erfarne jegere og skyttere på alle nivå, samt andre som ønsker å lære om praktisk skyting i jaktsimulator.

Innhold

Kurset er planlagt gjennomført i løpet av 3 samlinger:

SAMLING NR. 1

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Teori om hagleskyting samt bruk og oppbygging av jakt- og skytesimulatoren. Innledende skytetrening med hagle

 • STIKKORD Teknisk våpenkunnskap. Hoveddelene i hagla. Prinsipper for skyting på bevegelig mål, ledeøye, svingteknikk, utgangsstilling og tilpassing av våpen. Valg av moduler i simulatoren, og gjennomgang av analysemodulen for hagleskyting på de ulike leirduebanene og modulene.

 • ARBEIDSFORM OG ORGANISERING Innledning, demonstrasjon, diskusjon

 • PROBLEMSTILLINGER Bli kjent med våpenet, skyting i simulatoren og grunnleggende skyte- og svingtekninkk. Betydningen av at våpenet er tilpasset skytteren. Innskyting i simulatoren og valg av ulike skytetreningsmoduler.

SAMLING NR. 2

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Fra utgangsstilling til montering. Praktisk skyting med hagle i jakt- og skytesimulatoren.

 • STIKKORD Innføring i fugleviltets anatomi. Tørrtrening på montasje av hagla, samt montasje under sving. Praktisk skyting med hagle på de ulike trap og skeetbanene i simulatoren.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Teori og praktisk rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER Fokus på målet. Sving i oppkast og montering. Viltets anatomi, Bruken av skytesimulator som treningsredskap for å bedre deltakernes skyteferdigheter med hagle.

SAMLING NR. 3

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Praktisk skyting med fokus på skyteteknikk under veiledning og feilretting

 • STIKKORD Videre jobbing med skyteteknikk og feilretting av instruktør

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER Evaluere hvordan skyting oppleves på de ulike skytegrenene for hagle i simulatoren. Videre trening på skyteteknikk med forskjellig foranhold, høyre og venstre svinger og hvordan skifte svingretning etter avfyrt førsteskudd. Bruk av skytesimulator som arena for å bedre skyteferdighetene.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Brosjyren "Sikker jakt". Jegerprøveboka. Våpenforskriften, div. jakthefter og annet instruktørmateriell fra NJFF og SimWay HUNT.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaring fra jaktskyting og instruksjon på skytebaner og jaktsimulator

Avsluttende prøve/eksamen

 • Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakerne.

Utfyllende opplysninger

- Kurset er beregnet til å gå over 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time vil inngå.

- Kurset foregår innendørs i SimWay Hunt jakt- og skytesimulator, og forutsetter at deltakerne stiller med egen hagle, eller at arrangøren kan stille med egne replika- hagler som er spesielt utarbeidet for trening og instruksjon i jakt- og skytesimulatoren.

- Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Kurset er støtteberettiget gjennom studieforbundet, og oppfyller dermed kravene til loven for voksenopplæring §7 om gratis bruk av undervisningslokaler.

- Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.