152 Hagletrening med skytesimulator- grunnleggende

Godkjent for 8-12 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Gi jegere en innføring i bruk av hagle teoretisk og praktisk
 • Demonstrasjon av og praktisering av ulike skytestillinger
 • Gi deltakerne innføring og opplæring i trening med SimWay HUNT skytesimulator
 • Opplæring i tilpasning av hagle for bruk både på jakt og i jaktsimulator
 • Vekke deltakernes interesse for skytetrening i jaktsimulator om vinteren, og på den måten bedre deltakernes skyteferdigheter og skytekunnskap.

Målgruppe og forkunnskaper

 • Nye og erfarne jegere og skyttere på alle nivå, samt andre som ønsker å lære om praktisk skyting i jaktsimulator.

Kursinnhold

Kurset er planlagt gjennomført i løpet av 3 samlinger:

SAMLING NR. 1

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Teori om hagleskyting samt bruk og oppbygging av jakt- og skytesimulatoren. Innledende skytetrening med hagle

 • STIKKORD
  Teknisk våpenkunnskap. Hoveddelene i hagla. Prinsipper for skyting på bevegelig mål, ledeøye, svingteknikk, utgangsstilling og tilpassing av våpen. Valg av moduler i simulatoren, og gjennomgang av analysemodulen for hagleskyting på de ulike leirduebanene og modulene.

 • ARBEIDSFORM OG ORGANISERING
  Innledning, demonstrasjon, diskusjon

 • PROBLEMSTILLINGER
  Bli kjent med våpenet, skyting i simulatoren og grunnleggende skyte- og svingtekninkk. Betydningen av at våpenet er tilpasset skytteren. Innskyting i simulatoren og valg av ulike skytetreningsmoduler.

SAMLING NR. 2

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Fra utgangsstilling til montering. Praktisk skyting med hagle i jakt- og skytesimulatoren.

 • STIKKORD
  Innføring i fugleviltets anatomi. Tørrtrening på montasje av hagla, samt montasje under sving. Praktisk skyting med hagle på de ulike trap og skeetbanene i simulatoren.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Teori og praktisk rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER
  Fokus på målet. Sving i oppkast og montering. Viltets anatomi, Bruken av skytesimulator som treningsredskap for å bedre deltakernes skyteferdigheter med hagle.

SAMLING NR. 3

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Praktisk skyting med fokus på skyteteknikk under veiledning og feilretting

 • STIKKORD
  Videre jobbing med skyteteknikk og feilretting av instruktør

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER
  Evaluere hvordan skyting oppleves på de ulike skytegrenene for hagle i simulatoren. Videre trening på skyteteknikk med forskjellig foranhold, høyre og venstre svinger og hvordan skifte svingretning etter avfyrt førsteskudd. Bruk av skytesimulator som arena for å bedre skyteferdighetene.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaring fra jaktskyting og instruksjon på skytebaner og jaktsimulator

Læringsressurser

 • Brosjyren "Sikker jakt". Jegerprøveboka. Våpenforskriften, div. jakthefter og annet instruktørmateriell fra NJFF og SimWay HUNT.

Kvalifiserende/test/eksamen

 • Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakerne.

Eventuelle merknader

 • Kurset er beregnet til å gå over 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time vil inngå.

 • Kurset foregår innendørs i SimWay Hunt jakt- og skytesimulator, og forutsetter at deltakerne stiller med egen hagle, eller at arrangøren kan stille med egne replika- hagler som er spesielt utarbeidet for trening og instruksjon i jakt- og skytesimulatoren.

 • Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Kurset er støtteberettiget gjennom studieforbundet, og oppfyller dermed kravene til loven for voksenopplæring §7 om gratis bruk av undervisningslokaler.

 • Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.