1516 Sjakk

Mål:

 • Lære å spille sjakk.
  • Få innføring i sjakkens historie
  • Lære sjakkteori:
   - regler
   - åpning
   - strategi
   - sluttspill
 • Lære sjakkspill i praksis

Målgruppe:

Unge i alderen 12 til 20 år.

1. samling

Timer med lærer:3

Timer uten lærer: 0

Tema:

Innføring i sjakkens historie og lære om spillet.

Stikkord:

Lære sjakkens historie.
Hvordan et sjakkbrett er bygd opp og brikkenes funksjon. Regler.
Lære hvordan spille sjakk, strategier.

Arbeidsform:

Teori og strategi.

Problemstillinger:

Hvordan spille god sjakk?
Hvordan "lese" motstanderens trekk og spill?

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Sjakkspillet i praksis

Stikkord:

Lære å spille god sjakk. Bruke det de lærte på samling 1.
Gjennomgå åpning, strategi og sluttspill.

Arbeidsform:

Praktisk gjennomføring under veiledning.

Problemstillinger:

Hvordan åpne et godt parti sjakk?
Hva er neste trekk ut ifra motspillerens trekk?

Krav til lærer/instruktør:

Instruktører fra sjakklubb.

Opplegg for evaluering:

Det blir sendt ut en questback til alle deltakerne etter kurset.