1516 Sjakk

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære å spille sjakk.
 • Få innføring i sjakkens historie
 • Lære sjakkteori:
  - regler
  - åpning
  - strategi
  - sluttspill
 • Lære sjakkspill i praksis

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Unge i alderen 12 til 20 år.

Innhold

1. samling
TmL:3
Tema:
Innføring i sjakkens historie og lære om spillet.

Stikkord:

 • Lære sjakkens historie.
 • Hvordan et sjakkbrett er bygd opp og brikkenes funksjon. Regler.
 • Lære hvordan spille sjakk, strategier.

Arbeidsform:
Teori og strategi.

Problemstillinger:

 • Hvordan spille god sjakk?
 • Hvordan "lese" motstanderens trekk og spill?

2. samling
TmL: 9
Tema:
Sjakkspillet i praksis

Stikkord:

 • Lære å spille god sjakk. Bruke det de lærte på samling 1.
 • Gjennomgå åpning, strategi og sluttspill.

Arbeidsform:
Praktisk gjennomføring under veiledning.

Problemstillinger:

 • Hvordan åpne et godt parti sjakk?
 • Hva er neste trekk ut ifra motspillerens trekk?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Instruktører fra sjakklubb.

Avsluttende prøve/eksamen

Det blir sendt ut en questback til alle deltakerne etter kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.