1514 Klatring

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Deltakerne skal få en introduksjon i klatring og buldring
- Deltakerne lærer om klatringens historie
- Deltakerne får en gjennomgang av utstyr og teknikker
- Skal lære om sikkerhet ved klatring
- Får praktisere under instruksjon

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Unge i alderen 12 til 20 år.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Introduksjon til klatring.

Stikkord:

 • Gjennomgang av utstyr og sikkerhet.
 • Det skal vises noen inspirerende klatrefilmer og historie rundt klatring.
 • Lære å knyte knuter.
 • Samarbeid i veggen.

Arbeidsform:
Teoretisk introduksjon.

Problemstillinger:

 • Hva er riktig utstyr til klatring?
 • Hvordan knyte riktige knuter?
 • Bruk av sikkerhetsbrems.
 • Hvor viktig er det å stole på hverandre?

2. samling
TmL: 5
Tema:
Klatring- teknikk, sikring, backup

Stikkord:

 • Deltakerne lærer å sikre med backup.
 • Teknikktrening i buldrevegg.
 • Øving på bevegelse.
 • Det legges vekt på at deltakerne utfordres ut ifra det nivå de befinner seg på.

Arbeidsform:
Teori og praktisk øvelse.

Problemstillinger:

 • Hva er de beste bevegelsene i en klatrevegg?
 • Hvordan "lese" en vegg for å finne den beste ruten?
 • Hvordan tilpasse utstyret?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Buldring.

Stikkord:
Buldring i fri form. Deltakerne skal vise at de kan bruke utstyret korrekt.

Arbeidsform:
Praktisk øvelse, mengdetrening.

Problemstillinger:
Fokus på sikkerhet og egenutvikling.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjente klatreinstruktører.

Avsluttende prøve/eksamen

Det blir sendt ut en questback til alle kursdeltakerne i etterkant av kurset.

Utfyllende opplysninger

Dette kurset er tilrettelagt for personer uten klatreerfaring.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.