1512 Grunnferdigheter hos hund og eier

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Utvikle et godt samarbeid mellom fører og hund, inn under dette faller utviklingen av eiers trenerferdigheter. Ekvipasjen skal lære grunnmomenter som er viktig i alle konkurranseformer, som de bygger videre på.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere med hunder i alle aldre

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Bli kjent med deltakerne og se hvor langt de er kommet i treningen med sin hund

Stikkord:
Operant- og klassisk betining, forsterker og straffere, treningsmetoder

Arbeidsform:
Teori ca 1 time og praksis ca 1 time

Problemstillinger:
Hvordan legger man opp fornuftig trening?\ Belønningsutvikling som redskap i treningen

2. samling
TmL: 2
Tema:
Belønningsutvikling hos eier. Hunden skal velge å være med eier.

Stikkord:
Belønne med leke eller godbit. Frikommando. Løpe rundt gjennstand. Rygge.

Arbeidsform:
Praktisk trening/opplæring med veiledning.

Problemstillinger:
Hvordan motivere hunden til å være med eier?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Shaping

Stikkord:
Ikke lokke hunden. Innlæring av utgangsstilling, omvendtlokking og anvendelsen av denne øvelsen, innkallingtreninger to og to i par.

Arbeidsform:
Praksis trening/opplæring to og to, med veiledning fra instruktør

Problemstillinger:
Bevisstgjøre eier om shaping, når shaper man, når er det lokking?

4. samling
TmL: 2
Tema:
Shaping og timing

Stikkord:
Hoppstå. Sitt og bli, raske nedsitter, dekk og bli og raske neddekk. Baklengsmasj event. ineføring for de som har kommet så langt.

Arbeidsform:
Praksis trening/opplæring to og to, med veiledning fra instruktør

Problemstillinger:
Utvikle sine egne trenerferdigheter.

5. samling
TmL: 2
Tema:
Shaping og timing, repetisjon

Stikkord:
Lekutvikling, holde fast på gjenstand og repetere klossen.

Arbeidsform:
Praksis trening/opplæring to og to, med veiledning fra instruktør. Demonstrer lekutvikling.

Problemstillinger:
Hvordan øke kriteriene?

6. samling
TmL: 2
Tema:
Shaping og kjeding

Stikkord:
Løpe ut til target, fri ved fot og kjeding av momenter

Arbeidsform:
Praksis trening/opplæring to og to, også en og en.

Problemstillinger:
Hvordan øke kriteriene?

7. samling
TmL: 2
Tema:
Øke kriterinene og kjeding

Stikkord:
Fri ved fot. Avstandsbedømmelse, stimuluskontroll på stå under baklengsmasj. Kjeding av valgfrie momenter.

Arbeidsform:
Praksis to og to med veiledning fra instruktør.Trener/lærer kjeding en og en om det er tid.

Problemstillinger:
Oppnå stimuluskontroll på atferder.

8. samling
TmL: 2
Tema:
Repetisjon av tidligere samlinger.

Stikkord:
Åpen samling, ekvipasjene vil få mulighet til å gå igjennom øvelser de ønsker mer hjelp til å utvikle. Teori.

Arbeidsform:
Praksis to og to med veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:
Ekvipasjens ønske om videreutvikling, hva er veien videre etter endt kurs.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lydighetstrening i teori og praksis av Cecilie Køste og Morten Egtvedt.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.