1511 Grønt fokus- i offentlige rom og nærmiljø.

Godkjent for 8–29 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få erfaring med å ta i bruk ubenyttede områder i nærmiljøet, og skape et triveligere uteareal med grønne blikkfang, vakre farger og gode dufter. De skal også få muligheten til å erfare at vakre omgivelser kan ha en positiv innvirkning på oss mennesker i mellom.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

hagelagets medlemmer og ellers alle med interesse for grønne omgivelser.

Innhold

1. samling
TuL: 3
Tema:
Muligheter, arealavgrensning og arbeidskapasitet.

Stikkord:
Kartlegge områder man har lyst til å forskjønne, der hvor det ferdes mye mennesker som f.eks. skoler, kommunale bygg, bussholdeplasser, rundkjøringer, parker og etc.

Arbeidsform og gjennomføring:
Idemyldring i gruppe.

Problemstillinger:

 • Hva er realistisk å klare og gjennomføre i forhold til ønsker, ideer og antall deltakere og deres arbeidskapasitet?
 • Er vi mange nok, bør vi dele oss?
 • Har vi evt. mulighet for å så planter selv

2. samling
TuL: 4
Tema:
Valg av satningsområder. Evt. utarbeide skisse.

Stikkord:
Planteplan, jordsmonn, plantevalg, vekstbetingelser, lysforhold, farger, former, nytte/pryd.

Arbeidsform og gjennomføring:
Befaring på utvalgte satsningsområder.

Problemstillinger:

 • Hvilke planter ønsker vi oss på de utvalgte stedene?
 • Hvilke planter egner seg?
 • Hva passer sammen?
 • Finnes det allerede beplantning på stedet eller rundt som må tas hensyn til?

3. samling
TuL: 3
Tema:
Økonomi og arbeidsfordeling.

Stikkord:

 • Søke økonomisk støtte fra andre lag og foreninger, kommune, næringsliv og enkeltpersoner.
 • Sende oppfordring til hagelagets medlemmer om å bidra med planteoverskudd fra egne hager.
 • Søke gartnerier/planteforhandlere om bidrag til prosjektet.
 • Evt. bestille frø hos planteforhandler.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk arbeid i gruppe.

Problemstillinger:
Hvor kan vi hente økonomisk og materielt bidrag.

4. samling
TuL: 4
Tema:
Praktisk arbeid.

Stikkord:

 • Så, spa opp overskuddsplanter i hverandres hager, eller hos andre som er villige til å gi bort.
 • Forberede bed/plantested, jordforbedring og luke.
 • Planting.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid i gruppe.

Problemstillinger:
Har vi tilstrekkelig med planter og nok arbeidskraft?

5. samling
TuL: 3
Tema:
Pass og stell av plantene.

Stikkord:
Vanning, luking, gjødsling, fjerne visne blomster/blad.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid.

Problemstillinger:
Sykdomstegn/konsekvens av for dårlig plass i forhold til jord, lys, fukt etc.

6. samling
TuL: 3
Tema:
Pass og stell av plantene

Stikkord:
Vanning, luking, gjødsling, fjerne visne blomster/blad

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid.

Problemstillinger:
Sykdomstegn/konsekvens av for dårlig plass i forhold til jord, lys, fukt etc

7. samling
TuL: 3
Tema:
Pass og stell av plantene

Stikkord:
Vanning, luking, gjødsling, fjerne visne blomster/blad

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid

Problemstillinger:
Sykdomstegn/konsekvens av for dårlig plass i forhold til jord, lys, fukt etc

8. samling
TuL: 3
Tema:
Pass og stell av plantene

Stikkord:
Pass og stell av plantene

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktidk arbeid.

Problemstillinger:
Sykdomstegn/konsekvens av for dårlig plass i forhold til jord, lys, fukt etc

9. samling
TuL: 3
Tema:
Evaluering.

Stikkord:

 • Erfaringsdeling. Hva har deltakerne lært/erfart under samling 5,6,7,8?
 • Har plantene fått riktig plass i forhold til jordsmonn, lys, skygge, tørke og vann?
 • Vi ser på hva som gikk rett og hva som gikk galt, og vurderer mulighetene til å videreføre kurset som et prosjekt i årene fremover.
 • Evt. respons fra omgivelsene.

Arbeidsform og gjennomføring:
Erfaringsutveksling og diskusjon.

Problemstillinger:
Har vi lykkes med prosjektet, evt. tilbakemeldinger fra publikum.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Norsk Hagetidend nr 10 2012! Geriljaparken på Manglerud.
 • Beate Slipher: Den store uteromsboka.
 • Hageselskapets sortsliste.
 • Hageselskapets grunnbok: Trivsel i hagen. Jane Schul: Hvilke plante hvor?

Materiell for deltakerne slik som frø, potter, jord og gjødsel kjøpes inn etter hvert som det trengs.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Avsluttende prøve/eksamen

Se samling 9. 

Utfyllende opplysninger

Denne studiesirkelen vil strekke seg over mange uker og inneha både idemyldringer, søknadsbehandling og mye praktisk arbeid.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.