151 Jegerprøvekandidater i skytesimulator

Godkjent for 12–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Kurset er et tilbud til kandidater under jegeropplæring før man skal på skytebanen og skyte med både hagle og rifle
- Målet er at hver enkelt jegerprøvekandidat skal bli trygg på sitt eget jaktvåpen, og utøvelsen av sikre skudd mot storvilt gjennom effektiv trening i SimWay HUNT jakt- og skytesimulator.
- Gjennom skyting i skytesimulatoren får jegerprøvekandidatene grunnkunnskap om skyteteknikk, våpen og jaktutøvelse
- Hovedintensjonen med dette kurset for kandidatene i simulatoren, er at det skal bidra til økt treffsikkerhet og færre bomskudd på skytebanen og mindre fare for skadefellinger ved ordinær jakt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle 14 år og eldre som ønsker å ta Jegerprøven

Innhold

Kurset er planlagt gjennomført i løpet av 4 samlinger:

SAMLING NR. 1

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Praktisk rifleskyting i simulatoren, med fokus på ulike skytestillinger samt forberedelse mot fremtidig oppskyting til storviltprøve

 • STIKKORD Bruk av jaktsimulatoren som grunnlag for trening av skyteteknikk på faste og bevegelige mål.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Innledning, demonstrasjon, diskusjon

 • PROBLEMSTILLINGER Bli kjent med våpenet, kaliber, ammunisjon, sikkerhet og teknikk.

SAMLING NR. 2

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Praktisk hagleskyting i simulatoren, med fokus på ulike skyteteknikker som forberedelse til skyting på leirduebanen.

 • STIKKORD Prinsipper for skyting på bevegelig mål, ledeøye, svingtekninkk, utgangsstilling. Tørrtrening på montasje av hagla, montasje under sving

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Innledning, demonstrasjon, diskusjon

 • PROBLEMSTILLINGER Fokus på målet. Sving i oppkast og montering. Forskjellig foranhold. Vurdering av fart og avstand. Høyre og venstre svinger

SAMLING NR. 3

 • VARIGHET 3 timer med lærer

 • TEMA Praktisk skyting med rifle på simulator.

 • STIKKORD Innføring i hjorteviltets anatomi. Skyting med rifle. Det skytes på faste og bevegelige mål og forskjellige jaktsituasjoner.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Teori og praktisk rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER Skyteteknikk, anatomi, skytesimulator som trening.

SAMLING NR. 4

 • TEMA Skytetrening med både hagle under veiledning og feilretting av instruktør

 • STIKKORD Videre jobbing med skyteteknikker for hagle i simulatoren med feilretting

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Praktisk trening i simulatoren med feilretting fra instruktør

 • PROBLEMSTILLINGER Jobbing med de utfordringene jegerprøvekandidatene har innenfor hagleskyting.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Brosjyren "Sikker jakt". Jegerprøveboka. Våpenforskriften, div. jakthefter og annet instruktørmateriell fra NJFF og SimWay HUNT.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

 • Hagle- og rifleinstruktører eller jegerprøveinstruktører.

Avsluttende prøve/eksamen

 • Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører jegerprøvekandidatene før de skal på jaktskytebanen.

Utfyllende opplysninger

- Kurset er beregnet til å gå over 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time vil inngå.

- Kurset foregår innendørs i SimWay Hunt jakt- og skytesimulator, og forutsetter at deltakerne stiller med egen rifle, eller at arrangøren kan stille med egne våpen og replika- våpen som er spesielt utarbeidet for trening og instruksjon i jakt- og skytesimulatoren.

- Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Kurset er støtteberettiget gjennom studieforbundet, og oppfyller dermed kravene til loven for voksenopplæring §7 om gratis bruk av undervisningslokaler.

- Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.