151 Jegerprøvekandidater i skytesimulator

Godkjent for 12-16 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Kurset er et tilbud til kandidater under jegeropplæring før man skal på skytebanen og skyte med både hagle og rifle
 • Målet er at hver enkelt jegerprøvekandidat skal bli trygg på sitt eget jaktvåpen, og utøvelsen av sikre skudd mot storvilt gjennom effektiv trening i SimWay HUNT jakt- og skytesimulator.
 • Gjennom skyting i skytesimulatoren får jegerprøvekandidatene grunnkunnskap om skyteteknikk, våpen og jaktutøvelse
 • Hovedintensjonen med dette kurset for kandidatene i simulatoren, er at det skal bidra til økt treffsikkerhet og færre bomskudd på skytebanen og mindre fare for skadefellinger ved ordinær jakt.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle 14 år og eldre som ønsker å ta Jegerprøven

Kursinnhold

Kurset er planlagt gjennomført i løpet av 4 samlinger:

SAMLING NR. 1

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Praktisk rifleskyting i simulatoren, med fokus på ulike skytestillinger samt forberedelse mot fremtidig oppskyting til storviltprøve

 • STIKKORD
  Bruk av jaktsimulatoren som grunnlag for trening av skyteteknikk på faste og bevegelige mål.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Innledning, demonstrasjon, diskusjon

 • PROBLEMSTILLINGER
  Bli kjent med våpenet, kaliber, ammunisjon, sikkerhet og teknikk.

SAMLING NR. 2

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Praktisk hagleskyting i simulatoren, med fokus på ulike skyteteknikker som forberedelse til skyting på leirduebanen.

 • STIKKORD
  Prinsipper for skyting på bevegelig mål, ledeøye, svingtekninkk, utgangsstilling. Tørrtrening på montasje av hagla, montasje under sving

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Innledning, demonstrasjon, diskusjon

 • PROBLEMSTILLINGER
  Fokus på målet. Sving i oppkast og montering. Forskjellig foranhold. Vurdering av fart og avstand. Høyre og venstre svinger

SAMLING NR. 3

 • VARIGHET
  3 timer med lærer

 • TEMA
  Praktisk skyting med rifle på simulator.

 • STIKKORD
  Innføring i hjorteviltets anatomi. Skyting med rifle. Det skytes på faste og bevegelige mål og forskjellige jaktsituasjoner.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Teori og praktisk rullerende skyting, med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER
  Skyteteknikk, anatomi, skytesimulator som trening.

SAMLING NR. 4

 • TEMA
  Skytetrening med både hagle under veiledning og feilretting av instruktør

 • STIKKORD
  Videre jobbing med skyteteknikker for hagle i simulatoren med feilretting

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Praktisk trening i simulatoren med feilretting fra instruktør

 • PROBLEMSTILLINGER
  Jobbing med de utfordringene jegerprøvekandidatene har innenfor hagleskyting.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Hagle- og rifleinstruktører eller jegerprøveinstruktører.

Læringsressurser

 • Brosjyren "Sikker jakt". Jegerprøveboka. Våpenforskriften, div. jakthefter og annet instruktørmateriell fra NJFF og SimWay HUNT.

Kvalifiserende/test/eksamen

 • Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører jegerprøvekandidatene før de skal på jaktskytebanen.

Eventuelle merknader

 • Kurset er beregnet til å gå over 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time vil inngå.

 • Kurset foregår innendørs i SimWay Hunt jakt- og skytesimulator, og forutsetter at deltakerne stiller med egen rifle, eller at arrangøren kan stille med egne våpen og replika- våpen som er spesielt utarbeidet for trening og instruksjon i jakt- og skytesimulatoren.

 • Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Kurset er støtteberettiget gjennom studieforbundet, og oppfyller dermed kravene til loven for voksenopplæring §7 om gratis bruk av undervisningslokaler.

 • Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.