1509 Scrapbooking

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerene skal kunne lære å lage kort, bordpynt, fotoalbumsark, esker/ bokser m.v. fra enkle materialer til mer avanserte kort som krever en del utstyr og materialer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle aldre. Alle som er interessert i å lage kort.

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Utstyr, materialer og praktisk arbeid

Stikkord:
Her skal deltagerene få innsikt i utstyr som kan benyttes til kreativt arbeid, og materiell som skal brukes.

 • Utstyr: Tråd, figurstanser, stempel,
 • Materialer: Papir, stikkers (klistremerker), stoff/filt, perler, streng, gaveesker, lokk ol.

Arbeidsform og gjennomføring:
Deltagerne starter med enkle kort som bordkort, innvitasjonskort m.v. og får utforske og bruke redskaper for dekorering av kort og fotoarkmontasjer.

Problemstillinger:

 • Innføring i scrapbooking.
 • Veiledning og praktisk arbeid
 • Utstyr, fagevalg, skrift/tekst, innføring i teknikker og oppbygging.
 • Størrelsen på kort og hvordan å lage dem.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Praktisk arbeid i scrapbooking

Stikkord:

 • Kreativitet.
 • Lage kort; bordkort, invitasjonskort, fotoarkmontasjer

Arbeidsform og gjennomføring:
Nå skal deltagerene lage gaveesker med lokk, gavepakke. Veiledning og praktisk arbeid.

Problemstillinger:

 • Hvordan jobbe med de ulike teknikker?
 • Hvordan overføre kreativ tenking til praktisk utførelse?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Deltagere får utdelt enkelt hefte med maler, oppskrifter m.v.
- Utstyr: Tråd, figurstanser, stempel ol.
- Materialer: Papir, stikkers (klistremerker), stoff/filt, perler, streng, gaveesker, lokk ol.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør bør være erfaren i å bruke scrapbooking fra tidligere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.