1509 Scrapbooking

Mål:

Deltagerene skal kunne lære å lage kort, bordpynt, fotoalbumsark, esker/ bokser m.v. fra enkle materialer til mer avanserte kort som krever en del utstyr og materialer.

Målgruppe:

Alle aldre. Alle som er interessert i å lage kort.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Utstyr, materialer og praktisk arbeid

Stikkord:

Her skal deltagerene få innsikt i utstyr som kan benyttes til kreativt arbeid, og materiell som skal brukes.
Utstyr: Tråd, figurstanser, stempel,
Materialer: Papir, stikkers (klistremerker), stoff/filt, perler, streng, gaveesker, lokk ol.

Arbeidsform og gjennomføring:

Deltagerne starter med enkle kort som bordkort, innvitasjonskort m.v. og får utforske og bruke redskaper for dekorering av kort og fotoarkmontasjer.

Problemstillinger:

Innføring i scrapbooking. Veiledning og praktisk arbeid
Utstyr, fagevalg, Skrift/tekst, innføring i teknikker og oppbygging.
Størrelsen på kort og hvordan å lage dem.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Praktisk arbeid i scrapbooking

Stikkord:

Kreativitet. Lage kort; bordkort, invitasjonskort, fotoarkmontasjer

Arbeidsform og gjennomføring:

Nå skal deltagerene lage gaveesker med lokk, gavepakke. Veiledning og praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Hvordan jobbe med de ulike teknikker? Hvordan overføre kreativ tenking til praktisk utførelse?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltagere får utdelt enkelt hefte med maler, oppskrifter m.v.
Utstyr: Tråd, figurstanser, stempel ol.
Materialer: Papir, stikkers (klistremerker), stoff/filt, perler, streng, gaveesker, lokk ol.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør bør være erfaren i å bruke scrapbooking fra tidligere