1507 Frukt og bær i hagen

Mål:

  • Øke kunnskap og forståelse om frukt og bær i hagen ved å -
    • tilegne seg kunnskap om klima, vekstforhold, ulike sorter og plantevern
    • tilegne seg praktisk kunnskap om beskjæring og formering

Målgruppe:

Alle med interesse for temaet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Klima og vekstvilkår, og vanlige og mindre brukte bær og fruktslag

Stikkord:

Klima og vekstvilkår. Klimaforbedrende tiltak. Ulike frukt- og bærslag.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesninger, diskusjon og oppgaveløsning

Problemstillinger:

Hvordan påvirker klima veksten hos ulike planter?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Vekst og utvikling hos frukt og bær, grunnstammer til frukt, og gjødsling av frukt og bær

Stikkord:

Botanikk. Vann- og næringsopptak. Gjødsling. Grunnstammer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesninger, diskusjon og oppgaveløsning.

Problemstillinger:

Hvordan påvirker vann- og næringsinhold, samt gjødsling, vekst og avling? Hvordan påvirker grunnstammer vekst hos frukttrær?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Beskjæring, forming og espallier. Formering.

Stikkord:

Beskjæring. Forming. Lysforhold og kvalitet på fruktene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring.

Problemstillinger:

Hvordan påvirker beskjæring ny vekst i skudd og grener. Hvordan påvirker forming lystilgangen inn i treet og dermed kvalitet på fruktene.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Formering av frukttrær og bærvekster

Stikkord:

Formering, poding og stilkinger. Ivaretakelse av eldre trær.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring.

Problemstillinger:

Hvordan kan frukttrær formeres? Hvordan ivareta eldre trær?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Plantevern – vanlige skadegjørere i frukt og bær

Stikkord:

Skadegjørere hos frukt og bær.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk gjennomføring.

Problemstillinger:

Hvordan kan vi bekjempe skadegjørere hos frukt og bær?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kopier fra lærebøker i faget. Kopiene deles ut på samlingene.

Krav til lærer/instruktør:

At lærer har utdanning eller praksis som gartner eller tilsvarende.