1507 Frukt og bær i hagen

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Øke kunnskap og forståelse om frukt og bær i hagen ved å:

  • tilegne seg kunnskap om klima, vekstforhold, ulike sorter og plantevern
  • tilegne seg praktisk kunnskap om beskjæring og formering

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for temaet.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Klima og vekstvilkår, og vanlige og mindre brukte bær og fruktslag

Stikkord:
Klima og vekstvilkår. Klimaforbedrende tiltak. Ulike frukt- og bærslag.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesninger, diskusjon og oppgaveløsning

Problemstillinger:
Hvordan påvirker klima veksten hos ulike planter?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Vekst og utvikling hos frukt og bær, grunnstammer til frukt, og gjødsling av frukt og bær

Stikkord:
Botanikk. Vann- og næringsopptak. Gjødsling. Grunnstammer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesninger, diskusjon og oppgaveløsning.

Problemstillinger:

  • Hvordan påvirker vann- og næringsinhold, samt gjødsling, vekst og avling?
  • Hvordan påvirker grunnstammer vekst hos frukttrær?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Beskjæring, forming og espallier. Formering.

Stikkord:
Beskjæring. Forming. Lysforhold og kvalitet på fruktene.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring.

Problemstillinger:

  • Hvordan påvirker beskjæring ny vekst i skudd og grener.
  • Hvordan påvirker forming lystilgangen inn i treet og dermed kvalitet på fruktene.

4. samling
TmL: 2
Tema:
Formering av frukttrær og bærvekster

Stikkord:
Formering, poding og stilkinger. Ivaretakelse av eldre trær.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring.

Problemstillinger:

  • Hvordan kan frukttrær formeres?
  • Hvordan ivareta eldre trær?

5. samling
TmL: 2
Tema:
Plantevern – vanlige skadegjørere i frukt og bær

Stikkord:
Skadegjørere hos frukt og bær.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk gjennomføring.

Problemstillinger:
Hvordan kan vi bekjempe skadegjørere hos frukt og bær?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Kopier fra lærebøker i faget. Kopiene deles ut på samlingene.

 

 

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Udanning eller praksis som gartner eller tilsvarende.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.