1506 Fugler i hagen.

Mål:

Lære om fugleliv i hagen, lage egne fuglekasser og foringsbrett til hagen.

Målgruppe:

Medlemmer i hagelaget og andre hage/fugleinteresserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teori om hvilke fugler vi har i hagen. Grunnleggende teori om hvordan man lager fuglekasser og forskjellige foringsbrett.

Stikkord:

Fugler på foringsbrett og fuglekasse - hvilke fugler er det i din hage?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og lesing og gjennomgang av litteratur: Fuglebrett og kasser du snekrer selv og Vinterfugler.

Problemstillinger:

Gjøre et valg på hva man tenker å lage til sin hage. Lese teori om dette.
Hvilken mat skal fuglene ha? Hvilken nytte har vi av fugler i hagen?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Orientere seg hva som finnes av ideer til å lage kasse og foringsbrett.

Stikkord:

Skisse

Arbeidsform og gjennomføring:

Velge materialer, tegne arbeidskisse

Problemstillinger:

Planlegge arbeidet, innkjøp av materialer m.m.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Måle og sage til deler

Stikkord:

En fuglekasse eller foringsbrett tar form

Arbeidsform og gjennomføring:

Måle, sage og montere sammen delene.

Problemstillinger:

Hvilken størrelse skal det være på hullet til fuglekassen? Se egen tabell for dette.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Etterbehandling av kasser og brett, samt renhold av kasser og brett.

Stikkord:

Beising, dekorering og oppheng

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring ved beising, dekor og plassering

Problemstillinger:

Hva er best til utvendig behandling av fuglekasser og foringsbrett? Dekorering, plassering og oppheng i hage eller på husvegg. Fargevalg, tak og forsterkning av hull til fuglekasse. Ta bilder av ferdig resultat.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Skisser og annen info om fuglekasser finnes også på nett.

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap om fugler i hagen.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Fuglebrett og kasser du snekrer selv og Vinterfugler.

Opplegg for evaluering:

Visning av kasser og brett i de forskjellige hager, hva vi har fått til.