1506 Fugler i hagen.

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om fugleliv i hagen, lage egne fuglekasser og foringsbrett til hagen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i hagelaget og andre hage/fugleinteresserte.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:

 • Teori om hvilke fugler vi har i hagen.
 • Grunnleggende teori om hvordan man lager fuglekasser og forskjellige foringsbrett.

Stikkord:
Fugler på foringsbrett og fuglekasse - hvilke fugler er det i din hage?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og lesing og gjennomgang av litteratur:Fuglebrett og kasser du snekrer selv og Vinterfugler.

Problemstillinger:

 • Gjøre et valg på hva man tenker å lage til sin hage.Lese teori om dette.
 • Hvilken mat skal fuglene ha? Hvilken nytte har vi av fugler i hagen?

2. samling
TuL: 3
Tema:
Orientere seg hva som finnes av ideer til å lage kasse og foringsbrett.

Stikkord:
Skisse

Arbeidsform og gjennomføring:
Velge materialer, tegne arbeidskisse

Problemstillinger:
Planlegge arbeidet, innkjøp av materialer m.m.

3. samling
TuL: 3
Tema:
Måle og sage til deler

Stikkord:
En fuglekasse eller foringsbrett tar form

Arbeidsform og gjennomføring:
Måle, sage og montere sammen delene.

Problemstillinger:
Hvilken størrelse skal det være på hullet til fuglekassen? Se egen tabell for dette.

4. samling
TuL: 3
Tema:
Etterbehandling av kasser og brett, samt renhold av kasser og brett.

Stikkord:
Beising, dekorering og oppheng

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring ved beising, dekor og plassering

Problemstillinger:

 • Hva er best til utvendig behandling av fuglekasser og foringsbrett?
 • Dekorering, plassering og oppheng i hage eller på husvegg.
 • Fargevalg, tak og forsterkning av hull til fuglekasse.
 • Ta bilder av ferdig resultat.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Skisser og annen info om fuglekasser finnes også på nett.

For lærer/instruktør:

 • Fuglebrett og kasser du snekrer selv og Vinterfugler.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om fugler i hagen.

Avsluttende prøve/eksamen

Visning av kasser og brett i de forskjellige hager, hva vi har fått til.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.