1505 Humlebol og insektshotell

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Som hageieiere vil vi bidra til å gjøre livet lettere for våre viktige insekter.
Dette gjør vi ved:

 • at deltakerne lærer om ulike humler
 • å snekre humlebol og innsektshotell
 • å lære hvordan disse boformene fungerer og driftes.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageieiere og alle som er interessert i å bidra til bevaring av insektene. Ingen forkunnskap nødvendig- man må bare ha intresse for det.

Innhold

1. samling
TuL: 2
Tema:
Foredrag om summende humler ved Evie Christiansen Kvisberglien

Stikkord:
Ulike sorter humler, levekår, hva tiltrekker humler, boligforhold m.m

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag for alle oppmøtte medlemmer- spørsmål og svar underveis i foredraget

Problemstillinger:
Hvordan legge forholdene tilrette på best mulig måte for å bevare/tiltrekke oss humlene våre?

2. samling
TuL: 3
Tema:
Vi lager humlebol

Stikkord:

 • Vi snekrer kasser til humlebol og deler kunnskaper om humler.
 • Vi lærer også hvilken type materialer som egner seg i bolet.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • I grupper. Diskusjoner, demonstrasjoner og instruksjoner.
 • Praktisk trening med veiledning etter behov.

Problemstillinger:
Viktig å finne ut hvilken type materialer som egner seg for bol og hvor bolet skal plasseres for å tiltrekke seg humler.

3. samling
TuL: 3
Tema:

 • Vi prøver å bygge insektshotell.
 • Vi samler inn materialer, deretter samles vi igjen i hagen til studieansvarlig

Stikkord:
Samle materialer og bygge hotellet

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Alle drar på tur ut i naturen for å sanke materialer.
 • Vi snekrer og utveksler kunnskap og erfaring.
 • Termos og niste.

Problemstillinger:
Finne riktig materiale til insektshotel og snekre

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Vi gjennomfører muntlig evaluerer på siste del av studieringen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.