1505 Humlebol og insektshotell

Mål:

Som hageieiere vil vi bidra til å gjøre livet lettere for våre viktige insekter.
Dette gjør vi ved;
- at deltakerne lærer om ulike humler.
- å snekre humlebol og innsektshotell.
- å lære hvordan disse boformene fungerer og driftes.

Målgruppe:

Hageieiere og alle som er interessert i å bidra til bevaring av insektene. Ingen forkunnskap nødvendig- man må bare ha intresse for det.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Foredrag om summende humler ved Evie Christiansen Kvisberglien

Stikkord:

Ulike sorter humler, levekår, hva tiltrekker humler, boligforhold m.m

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag for alle oppmøtte medlemmer- spørsmål og svar underveis i foredraget

Problemstillinger:

Hvordan legge forholdene tilrette på best mulig måte for å bevare/tiltrekke oss humlene våre?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Vi lager humlebol

Stikkord:

Vi snekrer kasser til humlebol og deler kunnskaper om humler. Vi lærer også hvilken type materialer som egner seg i bolet.

Arbeidsform og gjennomføring:

I grupper. Diskusjoner, demonstrasjoner og instruksjoner. Praktisk trening med veiledning etter behov.

Problemstillinger:

Viktig å finne ut hvilken type materialer som egner seg for bol og hvor bolet skal plasseres for å tiltrekke seg humler.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Vi prøver å bygge insektshotell. Vi samler inn materialer, deretter samles vi igjen i hagen til studieansvarlig

Stikkord:

Samle materialer og bygge hotellet

Arbeidsform og gjennomføring:

Alle drar på tur ut i naturen for å sanke materialer. Vi snekrer og utveksler kunnskap og erfaring. Termos og niste.

Problemstillinger:

Finne riktig materiale til insektshotel og snekre

Opplegg for evaluering:

Vi gjennomfører muntlig evaluerer på siste del av studieringen.