1490 Størst, eldst, klokast?

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltagerne skal lære om møteledelse, årsmøte, motivasjon, rekruttering og respekt.
 • De skal lære gjennom å ta opp og diskutere ulike problemstillinger på disse temaene og utveksle ideer og erfaringer fra klubbene sine.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer og voksne i 4H

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Bli kjent med gruppen og kurset

Stikkord:
Introduksjon:

 • Hvem er jeg, hvorfor står jeg her?
 • Hva skal vi gjennom i dag?
 • Bli kjent; navnelek.
 • Forventninger til dagen og regler
 • Årsmøte:
  -Gjennomgang se på dagsordenen.
 • Til slutt; innlegg, replikk, delegat, observatør

Arbeidsform og gjennomføring:
Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning

Problemstillinger:

 • Hvordan bli kjent med hverandre?
 • Hva er ditt mål for kurset?
 • Årsmøte hva er det, og hvorfor har vi det?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Motivasjon, respekt og samarbeid

Stikkord:

 • Motivasjon:Rekruttering,cv-bygging, belønning, godt miljø, mer ansvar
 • Respekt: Ydmykhet, hvordan gjøre seg fortjent til gjensidig respekt, hvordan kan vi gi tillit/ ansvar?
 • Samarbeid: Ulike personligheter, hvor mange bør sitte i et styre og hvem?

Arbeidsform og gjennomføring:
Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning

Problemstillinger:

 • Hvorfor er vi med i 4H?
 • Hva må vi gi, og hva får vi igjen for å være med?
 • Hvem sitter i et klubbstyre,sammensetning, hvordan kan de fungere best mulig?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Møteledelse

Stikkord:

 • Oppsett av møtestruktur; Ingen "utenomsnakk", tør å gi vekk ansvar,se ut som en har kontroll.
 • Diskusjon; argumentasjon, kroppsspråk, kommuniasjon, ordvalg.
 • Effektivitet: møteledelse,finne "tidstyven", hvor bir det tiden?

Arbeidsform og gjennomføring:
Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning

Problemstillinger:
Hvordan få til et velfungerende møte?

4. samling
TmL: 3
Tema:
Samarbeidsorganisasjoner, nettsider og informasjon

Stikkord:

 • Samarbeidsorganisasjoner: hvem er de, forventninger, samarbeid.
 • Nettsider; hva er tilgjengelig, hvem kan bruke de, hvordan kan de brukes?
 • Informasjon; Hvordan fungerer informasjonsflyten i klubben, 4H Hordaland, 4H Norge?

Arbeidsform og gjennomføring:
Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning

Problemstillinger:

 • Hvilke samarbeidsorganisasjoner har 4H?Hva forventer vi av de, hva forventer de av oss?
 • Hvilke nettsider er tilgjengelig, og hvordan kan vi bruke de på best mulig måte?

5. samling
TmL: 2
Tema:
Veien videre, evaluering

Stikkord:

 • Spørsmål, oppsummering, avklaring av forventninger.
 • Har vi oppnådd det vi forventet? Kan vi bruke noe av dette i klubben vår, slik at den vil fungere bedre?

Arbeidsform og gjennomføring:
Summegruppe, evaluering.

Problemstillinger:
Har vi oppnådd det vi forventet?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Prosjektheftet; Arbeid i klubbstyre

For lærer/instruktør:

 • Prosjektheftet; Arbeid i klubbstyre
 • Året rundt - hefte for leder og klubbrådgiver

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.