149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH

Godkjent for 20-30 timer  |  4-15 deltakere

Mål, læringsmål

GI deltakerne kunnskap gjennom erfaringsutveksling fra reelle leteaksjoner.
Gi deltakerne praktisk erfaring med søk i ulike typer urbane strøk (parker, bysentrum, gater, hager, o.l.)
Gi deltakerne bedre mulighet til raskt å organisere teiger etter sykkelhjulmodellen og iverksette effektive søk i urbane strøk.

Målgruppe og forkunnskaper

A og B godkjente hundeførere i NRH. Beredskapsansvarlig og operative ledere. Instruktører.

Kursinnhold

 • Erfaringsutveksling fra reelle leteaksjoner i urbane strøk, utfordringer og muligheter.
 • Praktisk trening i ulike typer urbane strøk
 • Bruk av ulike "typer savnede" (barn, voksne, eldre, begge kjønn)
 • Bruk av "Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land" (bl.a. sykkelhjulmodellen)

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Relevant erfaring/instruktør i NRH

Læringsressurser

Gps, kart, pc/lage teiger.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.