149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH

Godkjent for 20–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

GI deltakerne kunnskap gjennom erfaringsutveksling fra reelle leteaksjoner.
Gi deltakerne praktisk erfaring med søk i ulike typer urbane strøk (parker, bysentrum, gater, hager, o.l.)
Gi deltakerne bedre mulighet til raskt å organisere teiger etter sykkelhjulmodellen og iverksette effektive søk i urbane strøk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

A og B godkjente hundeførere i NRH. Beredskapsansvarlig og operative ledere. Instruktører.

Innhold

  • Erfaringsutveksling fra reelle leteaksjoner i urbane strøk, utfordringer og muligheter.
  • Praktisk trening i ulike typer urbane strøk
  • Bruk av ulike "typer savnede" (barn, voksne, eldre, begge kjønn)
  • Bruk av "Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land" (bl.a. sykkelhjulmodellen)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Gps, kart, pc/lage teiger.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Relevant erfaring/instruktør i NRH

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.