1484 IFYE ut- og innreisekurs

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Formålet med IFYE (International 4H Youth Exchange) er å skape fred og forståelse gjennom utveksling.
 • Deltakere skal ha kunnskap om kulturforskjeller og -formidling.
 • De skal ha kjennskap til landet de skal reise til og kunne formidle erfaringer til forskjellige målgrupper.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

IFYE-deltakere er 4H-ere over 18 år som skal reise eller har reist på utveksling til andre IFYE-land.

Innhold

1. samling
TmL:7
Tema:
Utreisekurs: info til de som reiser ut i år

Stikkord:

 • Generell informasjon om kulturforskjeller, formidling, utveksling.
 • Praktisk info om hvordan reise og bo i fremmede land.
 • Info om krav til rapportering og formidling i etterkant.

Arbeidsform:
Seminar med ledere. Dialog med innreisende (de som var ute i forrige år).

Problemstillinger:

 • Hvordan være best mulig forberedt på livet i vertsfamilier på landet i andre land?
 • Helse, språk, penger, arbeid, formidling.
 • Hvordan "lande" når man kommer hjem?

2. samling
TmL:3
Tema:
Innreisekurs: debriefing av de som reiste i fjor

Stikkord:

 • Rapportering om opphold til ledere og til utreisende.
 • Presentasjoner og dialog om positive og negative opplevelser.
 • Ledere som selv har vært på utveksling leder diskusjonene og tar i mot rapporter og tilbakemeldinger.

Arbeidsform:
Seminar med ledere. Dialog med utreisende (de som skal ut i år).

Problemstillinger:

 • Hvordan takle evt dårlige erfaringer?
 • Hva har du lært om deg selv og om verden?
 • Hvordan kan erfaringene brukes i organisasjonen, videre studier og arbeidsliv?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • 4H-heftet "Vindu mot verden", diverse brosjyrer fra 4H.
 • Erfarne reisende som har vært på utveksling selv.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Erfarne reisende som har vært på utveksling selv.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig dialog. 4H sender også ut Questback som oppfølging både av selve utvekslingen og seminaret.

Utfyllende opplysninger

Kurset er laget som et seminar delt i 2 samlinger, men fysisk er det samlet på en helg.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.