1484 IFYE ut- og innreisekurs

Mål:

  • Formålet med IFYE (International 4H Youth Exchange) er å skape fred og forståelse gjennom utveksling.
    • Deltakere skal ha kunnskap om kulturforskjeller og -formidling.
    • De skal ha kjennskap til landet de skal reise til og kunne formidle erfaringer til forskjellige målgrupper.

Målgruppe:

IFYE-deltakere er 4H-ere over 18 år som skal reise eller har reist på utveksling til andre IFYE-land.

Eventuelle merknader:

Kurset er laget som et seminar delt i 2 samlinger, men fysisk er det samlet på en helg.

1. samling

Timer med lærer:7

Tema:

Utreisekurs: info til de som reiser ut i år

Stikkord:

Generell informasjon om kulturforskjeller, formidling, utveksling. Praktisk info om hvordan reise og bo i fremmede land. Info om krav til rapportering og formidling i etterkant.

Arbeidsform:

Seminar med ledere. Dialog med innreisende (de som var ute i forrige år).

Problemstillinger:

Hvordan være best mulig forberedt på livet i vertsfamilier på landet i andre land? Helse, språk, penger, arbeid, formidling. Hvordan "lande" når man kommer hjem?

2. samling

Timer med lærer:3

Tema:

Innreisekurs: debriefing av de som reiste i fjor

Stikkord:

Rapportering om opphold til ledere og til utreisende. Presentasjoner og dialog om positive og negative opplevelser. Ledere som selv har vært på utveksling leder diskusjonene og tar i mot rapporter og tilbakemeldinger.

Arbeidsform:

Seminar med ledere. Dialog med utreisende (de som skal ut i år).

Problemstillinger:

Hvordan takle evt dårlige erfaringer? Hva har du lært om deg selv og om verden? Hvordan kan erfaringene brukes i organisasjonen, videre studier og arbeidsliv?

Krav til lærer/instruktør:

Erfarne reisende som har vært på utveksling selv.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

4H-heftet "Vindu mot verden", diverse brosjyrer fra 4H.
Erfarne reisende som har vært på utveksling selv.

Opplegg for evaluering:

Muntlig dialog. 4H sender også ut Questback som oppfølging både av selve utvekslingen og seminaret.