1482 Tegning- innføring

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære seg grunnleggende teknikker innen tegning med vekt på portrettegning

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn og unge i alderen 10-19 år.

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Grunnleggende tegning

Stikkord:
Valg av motiv Valg av redskap og papir. Landskap Detaljebilder.

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktøren går gjennom de forskjellige tegnetypene og viser hvordan redskaper (kull, hard blyant, bløt blyant osv.) har forskjellige egenskaper, og hva som egner seg til landskapsbilder o.l.

Problemstillinger:
Hvordan velge hva en skal ha med på landskapsbilde?

2. samling
TmL: 6
Tema:
Portrett

Stikkord:
Hvordan tegne portrett, skyggelegging, proposjoner, vinkling.

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktøren går gjennom de forskjellige tegnetypene og viser hvordan redskaper (kull, hard blyant, bløt blyant osv.) har forskjellige egenskaper. Viser også hvordan skyggelegging kan påvikre bildet.

Problemstillinger:
Hvordan tegne portrett og karikatur.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Instruktøren velger ut en del tegninger som han bruker som eksempler til deltakerne.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Være kyndig innen tegning. Ha evne til å lære bort tegning.