1482 Tegning- innføring

Mål:

Deltakerne skal lære seg grunnleggende teknikker innen tegning med vekt på portrettegning

Målgruppe:

Barn og unge i alderen 10-19 år.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Grunnleggende tegning

Stikkord:

Valg av motiv Valg av redskap og papir. Landskap Detaljebilder.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktøren går gjennom de forskjellige tegnetypene og viser hvordan redskaper (kull, hard blyant, bløt blyant osv.) har forskjellige egenskaper, og hva som egner seg til landskapsbilder o.l.

Problemstillinger:

Hvordan velge hva en skal ha med på landskapsbilde?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Portrett

Stikkord:

Hvordan tegne portrett, skyggelegging, proposjoner, vinkling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktøren går gjennom de forskjellige tegnetypene og viser hvordan redskaper (kull, hard blyant, bløt blyant osv.) har forskjellige egenskaper. Viser også hvordan skyggelegging kan påvikre bildet.

Problemstillinger:

Hvordan tegne portrett og karikatur.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Instruktøren velger ut en del tegninger som han bruker som eksempler til deltakerne.

Krav til lærer/instruktør:

Være kyndig innen tegning. Ha evne til å lære bort tegning.