1481 Olabil

Mål:

Deltakerne skal få innføring i, og gjennomføre bygging av egen Olabil. De skal få opplæring i hvordan en bruker nødvendig verktøy, samt hva som er viktig å ta hensyn til med Olabilbygging

Målgruppe:

Barn og unge i alderen 10-19 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Sikkerhet og materialler

Stikkord:

Deltakerne får et grunnleggende kurs i sikker bruk av trearbeidingsrom og verktøy som skal benyttes i kurset. De får også en innføring i hvilke matrialler som er egnet til å bygge Olabil

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og demonstrasjon av verktøy.

Problemstillinger:

Sikkerhet i sløyd.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Hvordan bygge Olabil

Stikkord:

I 2. samling skal deltakerne tegne Olabilen sin, de skal også skjære ut matrialler som er nødvendig for å bygge bilen.
Lære hvordan en lager styreanordning for Olabilen.
Lære hvordan sikre Olabilen mot å velte. (bygge veltebøyle.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid i samråd med instruktør/lærer.

Problemstillinger:

Hva må til for å bygge en Olabil.
Sikkerhet i Olabilen

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Utseende

Stikkord:

En Olabil må ikke bare fungere i praksis, men må også se kul ut.
Her får deltakerne mulighet til å style Olabilen slik de ønsker med maling, logo.
Olabilen må også gjennom en sikkerhetstest og eventuelle feil må rettes opp i løpet av samlingen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktis arbeid i samråd med instruktør/lærer

Krav til lærer/instruktør:

Må være kyndig innen trearbeid. Må ha erfaring fra å bygge Olabil.

Opplegg for evaluering:

Evaluering taes i etterkant av kurset, både ved test av Olabilen, men også en skriftlig for å avdekke eventuelt forbedringspotenisell.