1481 Olabil

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få innføring i, og gjennomføre bygging av egen Olabil.
De skal få opplæring i hvordan en bruker nødvendig verktøy, samt hva som er viktig å ta hensyn til med Olabilbygging

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn og unge i alderen 10-19 år.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Sikkerhet og materialler

Stikkord:

 • Deltakerne får et grunnleggende kurs i sikker bruk av trearbeidingsrom og verktøy som skal benyttes i kurset.
 • De får også en innføring i hvilke matrialler som er egnet til å bygge Olabil

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og demonstrasjon av verktøy.

Problemstillinger:
Sikkerhet i sløyd.

2. samling
TmL: 6
Tema:
Hvordan bygge Olabil

Stikkord:

 • I 2. samling skal deltakerne tegne Olabilen sin, de skal også skjære ut matrialler som er nødvendig for å bygge bilen.
 • Lære hvordan en lager styreanordning for Olabilen.
 • Lære hvordan sikre Olabilen mot å velte. (bygge veltebøyle).

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid i samråd med instruktør/lærer.

Problemstillinger:

 • Hva må til for å bygge en Olabil.
 • Sikkerhet i Olabilen

3. samling
TmL: 3
Tema:
Utseende

Stikkord:

 • En Olabil må ikke bare fungere i praksis, men må også se kul ut.
 • Her får deltakerne mulighet til å style Olabilen slik de ønsker med maling, logo.
 • Olabilen må også gjennom en sikkerhetstest og eventuelle feil må rettes opp i løpet av samlingen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktis arbeid i samråd med instruktør/lærer

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Må være kyndig innen trearbeid. Må ha erfaring fra å bygge Olabil.

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering taes i etterkant av kurset, både ved test av Olabilen, men også en skriftlig for å avdekke eventuelt forbedringspotenisell.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.