1480 Synliggjøringskurs

Mål:

Deltakerne skal lære å presentere og markedsføre 4H på en god måte. De skal settes i stand til å holde kurs for sin egen klubb, bli selvstendige i å synliggjøre 4H/klubben og bistå 4H med synliggjøring i fylket.

Målgruppe:

Medlemmer i 4H Hedmark over 15 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset. Det vil være 10-12 deltakere

Eventuelle merknader:

Kurset skal gå over en helg. 4H Hedmark inviterer representanter fra klubber i hele fylket, da det er viktig med god dekning fra nord til sør i fylket.
Medlemmene skal lære om synliggjøring av 4H; media, kommunikasjon og presentasjonsteknikk.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Presentasjon og diskusjon

Stikkord:

Hvem er vi?
Hvorfor synliggjøre? - diskusjon
Målgruppe og budska
Hvem, hva, hvor og hvorfor?

Arbeidsform og gjennomføring:

Bildepresentasjon av deltakere, diskutere i gruppe, kort foredrag

Problemstillinger:

Hvordan presentere oss selv? Hvordan vil vi snakke om og vise frem 4H før kurset? Hvor bevisste er vi i rollen som markedsførere av organisasjonen vår?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Bevisstgjøring kommunikasjon, tidsbruk, vær varsom, SMS-kampanje

Stikkord:

Aktivitet ja/nei-lek, 90 sekunders-regel, vær varsom m.eksempler, idémyldring, sms-kampanje

Arbeidsform og gjennomføring:

Lek, rollespill, foredrag, gruppearbeid/diskusjon

Problemstillinger:

Få kjennskap til kreative prosesser. Hvordan være bevisst ved synliggjøring? Hva skal vi bruke tid på?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ulike markedsføringskanaler

Stikkord:

De ulike kanalene med eksempler til oppgaver

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag

Problemstillinger:

Hvor kan vi synliggjøre 4H? Hvilken oppgave passer hver ?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

SMS-kampanje i praksis ut, oppgaver

Stikkord:

Ferdig sms-kampanje, oppgavearbeid valgt, jobbe med oppgaver til presentasjon i gruppa.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid - to eller alene

Problemstillinger:

Hva skal innholdet i sms-kampanje være? Hvordan vise 4H i ulike kanaler.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Oppgaver, presentere oppgaver, oppsummering, hvordan undervise, evaluering

Stikkord:

Jobbe med oppgaver for presentasjon i gruppa, presentasjon, hvordan undervise, evaluering

Arbeidsform og gjennomføring:

Jobbe to eller alene, foredrag/presentasjon, foredrag om å undervise, spørreskjema

Problemstillinger:

Hvordan vise 4H i ulike kanaler? Hvordan presentere i ulike kanaler? Hvordan videreføre kursinnhold til klubbene? Hva kan vi gjøre bedre?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Bilder Yvonne Holth, radioinnslag Martin Holmen, avisutklipp, prosjekthefter 4H, powerpoint, eget kurshefte.

Krav til lærer/instruktør:

Informasjon/media/reklame - bakgrunn

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

4H pressemelding og mediahefte

Opplegg for evaluering:

Spørreskjema