1480 Synliggjøringskurs

Godkjent for 4–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å presentere og markedsføre 4H på en god måte. De skal settes i stand til å holde kurs for sin egen klubb, bli selvstendige i å synliggjøre 4H/klubben og bistå 4H med synliggjøring i fylket.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i 4H Hedmark over 15 år.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Presentasjon og diskusjon

Stikkord:

 • Hvem er vi?
 • Hvorfor synliggjøre? - diskusjon
 • Målgruppe og budska
 • Hvem, hva, hvor og hvorfor?

Arbeidsform og gjennomføring:
Bildepresentasjon av deltakere, diskutere i gruppe, kort foredrag

Problemstillinger:

 • Hvordan presentere oss selv?
 • Hvordan vil vi snakke om og vise frem 4H før kurset?
 • Hvor bevisste er vi i rollen som markedsførere av organisasjonen vår?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Bevisstgjøring kommunikasjon, tidsbruk, vær varsom, SMS-kampanje

Stikkord:

 • Aktivitet ja/nei-lek
 • 90 sekunders-regel,
 • vær varsom m.eksempler
 • idémyldring
 • sms-kampanje

Arbeidsform og gjennomføring:
Lek, rollespill, foredrag, gruppearbeid/diskusjon

Problemstillinger:

 • Få kjennskap til kreative prosesser.
 • Hvordan være bevisst ved synliggjøring?
 • Hva skal vi bruke tid på?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Ulike markedsføringskanaler

Stikkord:

 • De ulike kanalene med eksempler til oppgaver

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag

Problemstillinger:

 • Hvor kan vi synliggjøre 4H?
 • Hvilken oppgave passer hver ?

4. samling
TmL: 3
Tema:
SMS-kampanje i praksis ut, oppgaver

Stikkord:

 • Ferdig sms-kampanje
 • oppgavearbeid valgt
 • jobbe med oppgaver til presentasjon i gruppa.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid - to eller alene

Problemstillinger:

 • Hva skal innholdet i sms-kampanje være?
 • Hvordan vise 4H i ulike kanaler.

5. samling
TmL: 3
Tema:
Oppgaver, presentere oppgaver, oppsummering, hvordan undervise, evaluering

Stikkord:

 • Jobbe med oppgaver for presentasjon i gruppa
 • presentasjon
 • hvordan undervise
 • evaluering

Arbeidsform og gjennomføring:
Jobbe to eller alene, foredrag/presentasjon, foredrag om å undervise, spørreskjema

Problemstillinger:

 • Hvordan vise 4H i ulike kanaler?
 • Hvordan presentere i ulike kanaler?
 • Hvordan videreføre kursinnhold til klubbene?
 • Hva kan vi gjøre bedre?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Bilder Yvonne Holth
- radioinnslag Martin Holmen
- avisutklipp
- prosjekthefter 4H
- powerpoint,
- eget kurshefte.

For lærer/instruktør:
- 4H pressemelding og mediahefte

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Informasjon/media/reklame - bakgrunn.

Utfyllende opplysninger

Kurset skal gå over en helg. 4H Hedmark inviterer representanter fra klubber i hele fylket, da det er viktig med god dekning fra nord til sør i fylket.
Medlemmene skal lære om synliggjøring av 4H; media, kommunikasjon og presentasjonsteknikk.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.