148 Skogen fra frø til ferdig produkt

Godkjent for 30-40 timer  |  5-20 deltakere

Mål, læringsmål

Målet er å gi kunnskap om, og forståelse for skogen som en bærekraftig ressurs fra frø til ferdig produkt.
Øke kunnskapen om, og rette fokus på Grønn utdanning til naturbruksskolene bla. annet ved besøk på en plante og skogskole.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset passer for begge kjønn i aldersgruppen fra 12 år og oppover.
Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Kursinnhold

Prosjektplan

 • Deltakerne skal besøke skogselskapet planteskole i Buskerud for å få gjennomgang fra frø til ferdige skogplanter. orientering om treets ferd frem til ferdig sluttprodukt.

 • Deltakerne skal ut i skogen for å plante gran. Det skal merkes trær så de senere kan følge opp planter de har satt.

 • Lære om ungskogpleie, tynning og forvaltning av skog.

 • Besøke en skogskole å lære om hogst og med omvisning.

 • Besøke papirfabrikk for å lære om tømmer til papir med omvisning.

 • Besøke gårdsbruk som driver juletreproduksjon med omvisning.

 • Oppsummering og med fokus på hva trevirke kan brukes til som f.eks. papir, materialer, biodrivstoff m.m.

 • Den ene samlingen blir også med overnatting/ skogvandring.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Det skal benyttes instrukstører som har tilknytning til skoleverket og skogsnæringen.

Læringsressurser

Oppgavehefter 4H Skogplanting, Ungskog, Lær deg å bruke motorsag, Fritt valg, og PP utarbeidet av de stedene som besøkes.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.