1479 Styrevervsinstruktør

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om kurs-instruktørrollen og metoder til bruk i kurssammenheng.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-medlemmer som har rollen som instruktør på styrevervskurs i fylket

Innhold

TmL: 6
TuL: 4
Tema:
Opplæring i instruktørrollen

Stikkord:
Motivasjon, metoder, oppførsel.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske metoder og dialog.

Problemstillinger:

  • Hvordan motivere kursdeltakere?
  • Hvordan skal man oppføre seg når man er instruktør?
  • Hvilke læringsmetoder gir størst læringsutbytte?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Heftet "Arbeid i klubbstyret" fra 4H.
- "Lekeheftet" utviklet av 4H-medlemmer.

For lærer/instruktør:
- Heftet "Arbeid i klubbstyret" fra 4H.
- "Lekeheftet" utviklet av 4H-medlemmer.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra styrevervsopplæring.

Avsluttende prøve/eksamen

Skriftlig evaluering i form av skjema i tillegg til samtale.

Utfyllende opplysninger

Kurset er lagt over en helg, og er tilgjengelig for alle i fylket som har meldt seg som instruktør.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.