1478 Aktivitetsleder Basecamp

Mål:

Opplæring av aktivitetsledere ved Preikestolen Basecamp.
Aktivitetsledere skal etter gjennomført opplæring ha oppdatert førstehjelpskurs, livredderprøven og vere kjent med rutiner og oppgåver i basecamp

Målgruppe:

Tilsette aktivitetsledere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Opplæringa foregår over tre samlinger.
1. samling er opplæring av rutiner og arbeidsoppgåver, samt oppdatering av førstehjelpskurs.
2. samling er praksis/ute. Gå gjennom sikring ved rappelle/klatring, redninger av kajakk og kano(person i vann)
3. samling er livredderprøven - tas i basseng.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Gjennomgang av basecamp - rutiner - sikkerhet - førstehjelpskurs

Stikkord:

Presentasjon - om basecamp
Rutiner i basecamp - Hvordan arbeide i basecamp - oppgåver, logistikk
Rutiner sikkerhet - alarmplakat, hvor er det dekning, radiosamband
Førstehjelpskurs - gjennomgang av sårbehandling, HLR, Brannsår
Førstehjelp, alarmplakat, rutiner, sikring ved klatring og rappellering, redning av kano og kajakk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Presentasjon, gjennomgang av rutiner. Praktisk arbeid/gruppe arbeid; førstehjelp, sikring og redning.

Problemstillinger:

Fått vist tydelig hvordan arbeidet i basecamp fungerer. Stort nok lokale for førstehjelpsøkta.
Vere inne hele dagen.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Dag 2 - opplæring aktivitetsledere Preikestolen Basecamp

Stikkord:

Redning med kano/kajakk på vann - praktisk gjennomføring
Opplæring og gjennomgang av sikring ved rappellering/klatring
Opplæring teambuilding og rutiner for lager

Arbeidsform og gjennomføring:

Deles i 3 mindre grupper - roterer på de tre ulike postene.

Problemstillinger:

Gå gjennom sikring av rappell - redning av kano og kajakk. Årstid kan vere et hinder.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Livredderopplæring i basseng

Stikkord:

Kurs i basseng - Deltakerne skal gjennomgå livredderkurs, gjennomgang av redning av person i vann, svømme, HLR

Arbeidsform og gjennomføring:

Litt teori, praktisk gjennoføring av oppgaver i vann og på land

Problemstillinger:

Svømme med person i vann, få person opp av vannet, riktig HLR.

Krav til lærer/instruktør:

Førstehjelpinstruktør; Utdannet instruktør innen førstehjelp.
Livredderinstruktør; utdannet instruktør innen livreddning.
Rutiner, sikring redning - Utdannet instrøktøt i padling, kjennsjkap til rutiner innen sikkerhet og sikring.

Opplegg for evaluering:

Gjennom hele opplæringa blir deltakerne evaluert. Kurset blir evaluert i slutten av opplæringa.
Livredderprøven er bestått/ikke bestått.