1478 Aktivitetsleder Basecamp

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Opplæring av aktivitetsledere ved Preikestolen Basecamp.
Aktivitetsledere skal etter gjennomført opplæring ha oppdatert førstehjelpskurs, livredderprøven og vere kjent med rutiner og oppgåver i basecamp

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tilsette aktivitetsledere

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Gjennomgang av basecamp - rutiner - sikkerhet - førstehjelpskurs

Stikkord:

 • Presentasjon - om basecamp
 • Rutiner i basecamp - Hvordan arbeide i basecamp - oppgåver, logistikk
 • Rutiner sikkerhet - alarmplakat, hvor er det dekning, radiosamband
 • Førstehjelpskurs - gjennomgang av sårbehandling, HLR, Brannsår
 • Førstehjelp, alarmplakat, rutiner, sikring ved klatring og rappellering, redning av kano og kajakk.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Presentasjon, gjennomgang av rutiner.
 • Praktisk arbeid/gruppe arbeid; førstehjelp, sikring og redning.

Problemstillinger:

 • Fått vist tydelig hvordan arbeidet i basecamp fungerer.
 • Stort nok lokale for førstehjelpsøkta.
 • Være inne hele dagen.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Dag 2 - opplæring aktivitetsledere Preikestolen Basecamp

Stikkord:

 • Redning med kano/kajakk på vann - praktisk gjennomføring
 • Opplæring og gjennomgang av sikring ved rappellering/klatring
 • Opplæring teambuilding og rutiner for lager

Arbeidsform og gjennomføring:
Deles i 3 mindre grupper - roterer på de tre ulike postene.

Problemstillinger:

 • Gå gjennom sikring av rappell - redning av kano og kajakk.
 • Årstid kan vere et hinder.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Livredderopplæring i basseng

Stikkord:
Kurs i basseng - Deltakerne skal gjennomgå livredderkurs, gjennomgang av redning av person i vann, svømme, HLR

Arbeidsform og gjennomføring:
Litt teori, praktisk gjennoføring av oppgaver i vann og på land

Problemstillinger:

 • Svømme med person i vann
 • få person opp av vannet
 • riktig HLR.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Førstehjelpinstruktør; Utdannet instruktør innen førstehjelp.

Livredderinstruktør; utdannet instruktør innen livreddning

Rutiner, sikring redning - Utdannet instruktør i padling, kjennskap til rutiner innen sikkerhet og sikring.

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennom hele opplæringa blir deltakerne evaluert. Kurset blir evaluert i slutten av opplæringa.

Livredderprøven er bestått/ikke bestått.

Utfyllende opplysninger

Opplæringa foregår over tre samlinger.

 1. samling er opplæring av rutiner og arbeidsoppgåver, samt oppdatering av førstehjelpskurs.
 2. samling er praksis/ute. Gå gjennom sikring ved rappelle/klatring, redninger av kajakk og kano(person i vann)
 3. samling er livredderprøven - tas i basseng.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.