1477 Skadefelling av bjørn

Godkjent for 20–50 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære jegere om jakt på bjørn med hund og om skadefelling av bjørn

  • Lære om forvaltning av bjørn og bjørnens biologi
  • Lære om bjørnejakt med hund
  • Lære om jakt og skyteøvelser for bjørnejakt
  • Lære om organisaering av fellingslag og skuddplassgranskning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere med noe erfaring som har interesse for bjørnejakt og skadefelling

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 11
Tema:
Registrering/orientering om kursopplegg
Forvaltning av bjørn/SNOs rovviltarbeid/Skudd mot store rovdyr/Bestandsregistrering og DNA Bjørnens biologi/Møte med bjørn/ Sportegn
«Besøk i bjørneparken»
Bjørnehunden fra valp til ”arbeidsredskap” /verdien av mental styrke/testing av hund
«Hund i møte med bjørn»
«De 4 Store»
Arbeidsform:
Foredrag/forelesning med spørsmål. Ekskursjon.

2. samling
Timer med lærer: 12
Tema:
Praktisk jakt og ettersøkserfaring
”Bjørneskytterens ABC m/ bjørnekalibre og bjørnekuler/våpen og mekanismer ”
”Bjørneskytterens ABC” i praksis
Tilpasning av våpen/Innskyting
Instruksjon
Trening
Testskyting m/skyting på løpende bjørn
”Bjørneskytterens ABC” i praksis forts.
Kveldssamling m/film «Svensk bjørnejakt 2»
Arbeidsform:
Praktisk jakt med instruksjon. Film med foredrag og spørsmål.

3. samling
Timer med lærer: 12
Tema:
Test av hund på bjørn
Organisering av kommunale fellingslag
Erfaring ved skadefelling og ettersøk
Effektivisering av skadefelling
Skuddplassgransking /demonstrasjo
n Praktisk arbeid på skuddplass
Film: «Svensk bjørnejakt 3»
Arbeidsform:
Praktisk test av hund. Forelesning/instruksjon og erfaringsutveksling. Film med foredrag og spørsmål.

4. samling
Timer med lærer: 4
Tema:
Skyteøving
Gjennomgang og evaluering/Vitnemål
Arbeidsform:
Praksis med instruksjon. Evaluering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Rifle med ammunisjon (treningsammunisjon/helmantel er å foretrekke).
Minimum 100 skudd bør medbringes.
- Hørselvern
- Klær og sko til utebruk

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Egen evaluering i samling 4. på siste dag.