1476 Inspirasjonssamling

Godkjent for 8–12 timer  |  4–40 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi de voksne i 4H-klubbene en bedre start på året og opplæring/faglig påfyll i hva det vil si å være klubbrådgiver i 4H.
- Gi klubbrådgivere inspirasjon til videre innsats i 4H.
- Øke klubbrådgivernes kompetanse tilknyttet veiledning av 4H-klubber og vise flere muligheter til aktiviteter og samarbeidsformer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Klubbrådgivere og andre voksne i 4H.

Innhold

1. samling
TmL: 4
TuL: 1
Tema:
4H Matskule

Stikkord:

 • Info om matskuleprosjektet, tankene og idealismen bak det heile.
 • Korleis organisere matskule.
 • Praktisk del.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, teori og praktisk gjennomføring til seinare eget bruk.

Problemstillinger:

 • Korleis kan vi formidle matglede til barn og unge?
 • Korleis kan vi øke bevisstheita rundt kor maten vår kjem fra og kva som er i den?
 • Korleis lære å lage mat med og utan oppskrift?

2. samling
TmL: 3
Tema:
4H og samarbeidspartnarar

Stikkord:

 • Foredrag om samarbeidet til 4H og Forbundet Kysten og korleis det har fungert i Bodø.
 • Tips om korleis ein kan bygge opp samarbeid og korleis ein må tenke heilhet for å få det til.
 • Praktisk uteaktivitet som passar i både 4H og Forbundet Kysten.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og praktisk del med uteaktivitetar

Problemstillinger:

 • Korleis få til gote samarbeid med andre i forbindelse med egne klubbar?
 • Korleis kan vi bidra til andre sitt fellesskap og korleis kan vi nyte godt av andre sin kunnskap?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Utfordringar i 4H klubben

Stikkord:

 • Vi skal sjå på konkrete (anonyme) eksempel på utfordringar som kan oppstå i frivillige lag og klubbar. Dette blir ein arena for deling av idear og konkrete løysningar på ulike problem.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid med veiledar

Problemstillinger:

 • Korleis tilrettelegge for vanskeligstilt medlem?
 • Korleis kan vi endre tidsfristkulturen?
 • Korleis formidle "riktige" haldningar i forhold til det vi held på med?

4. samling
TmL: 2
Tema:
Positive erfaringar i klubbane

Stikkord:

 • Alle har vi positive opplevelsar i klubbane. Denne delen skal vere ein arena for å dele av dei positive erfaringane som er direkte resultat av gjennomførte tiltak.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid med veiledar

Problemstillinger:

 • Korleis gjere negativt til positivt?
 • Korleis utnytte dei menneskelige ressursane vi har?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- 4H Matskule si nettside 4H Norge si heimeside/medlemssidene

For lærer/instruktør:
- 4H Matskule si nettside 4H Norge si heimeside/medlemssidene

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Spesialkompetanse innanfor dei ulike områda

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.