1474 Konservering av matvarer.

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Tilbakeføre tidligere kunnskaper om konservering av mat. Feks salting, tørking, graving, røyking og hermetisering av kjøtt og andre matvarer som en kan benytte noen av disse konserveringsmåtene på.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Åpent for alle intereserte

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Salting av kjøtt. Tørking

Stikkord:

 • Saltetider.
 • Egnet råstoff.
 • Tørking.
 • Temperaturer ved tørking.
 • Stabburstørking.
 • Gamle mål og tidsrekninger for salting og tørking.

Arbeidsform og gjennomføring:
Blanding av teori og praktisk demonstrasjon av salting.

Problemstillinger:

 • Når er kjøttet passe salt?
 • Lake eller tørrsalting?
 • Hva gjør du dersom kjøttet ditt begynner å mugne i tørkeprosessen?

2. samling
TmL: 3
Tema:

 • Tørking av saltet kjøtt som trenger kort saltetid.
 • Graving av kjøtt.

Stikkord:

 • Hvordan unngå sterke saltutslag i tørkinga?
 • Temperatur i starten av tørkeprosessen?
 • Stabburstørking?
 • Tider på året som er best egnet til salting og tørking. Hva er graving av kjøtt?
 • Praktisk demonstrasjon.
 • Egnet kjøtt, tidsbruk, og hva skal du bruke kjøttet til?

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Blanding av teori og praktiske øvinger.
 • Oppskrifter på krydderblandinger

Problemstillinger:

 • Tjukkelse på kjøttet, eller fisken, du vil grave.
 • Blanding av evt krydder for å få god smak?
 • Tidsbruk?
 • Temperatur?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Røyking

Stikkord:

 • Røyketider.
 • Saltet eller usaltet kjøtt.
 • Hva skal du fyre med for å få den smaken du liker?

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Røyking i praksis, med forskjellige brennmaterialer.
 • Flis av forskjellige tresorter, einer, furu osv.

Problemstillinger:

 • Tidsbruk i forhold til størrelse på stykkene?
 • Lettsaltet, usaltet eller ferdigsaltet?
 • Varmrøyking eller kaldrøyking.
 • Feitt kjøtt/ magert kjøtt.

4. samling
TmL: 3
Tema:

 • Hermetisering av kjøtt.
 • Denne prosessen kan overføres til andre produkter.

Stikkord:

 • Forbehandling av produktet som skal hermetiseres. (Steking av kjøttkaker, koteletter, steiker e l).
 • Gjennomgå hermetiseringa før det settes igang.
 • Renhold og oppvarming av glass og utstyr.
 • Oppvarming av varene som skal brukes i kraft.
 • Hermetisering i tid og behandling av ferdige glass med innhold.
 • Hva må passes på etter at du er ferdig med sjølve prosessen?

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Vise alt i praksis.
 • Deltagerne deltar aktivt.

Problemstillinger:

 • Samme temperatur på kjøtt og glass.
 • Tidsbruk under de forskjellige gjøremål når du hermetiserer.
 • Hva skjer når "fettlokket går opp", på Norgesglasset ditt?
 • Forsiktighet i forhold til å brenne seg eller at glass kan sprekke.

5. samling
TmL: 3
Tema:
Oppsumering og testing av de produktene som dette kan gjøres med.

Stikkord:

 • Tørking av pinnekjøtt og fenalår.
 • Gravet kjøtt.
 • Kjøtt røykt med forskjellig brennmateriale og tid.
 • Er Norgesglassene fortsatt tette?

Arbeidsform og gjennomføring:
Smaking og diskusjon om hva som er bra, og hvor er det rom for forbedring og endringer?

Problemstillinger:

 • Er kjøttet for salt,for lite salt, ikke ferdeig tørket?
 • For sterk røyksmak?
 • Gravet ferdig, eller overmodent?
 • Repetisjon av det som er gjennomgått på tidligere samlinger.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Tilgjengelig literatur som bøkene til Bodil Norjordet, Brith Bakken osv.

For lærer/instruktør:

 • Samme som nevnt over, med tillegg av tillgang til internett.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Erfaring og kunskap om hva som skjer i kjøttet evt. andre produkter, i de forskjellige konserveringsprosessene.

Avsluttende prøve/eksamen

Samling 5 blir en del av dette.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.