1472 Vinterklatrekurs

Godkjent for 8–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi en innføring i hvordan man kan bevege deg trygt i bratt terreng vinterstid. Deltakerne skal få en innføring i snøklatring og isklatring i tillegg til klatring på klippe under vinterforhold.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere med klatrekurs, brekurs eller tilsvarende erfaring, samt med klatreerfaring fra klippe og fjellerfaring vinterstid.

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Presentasjon og teori

Stikkord:
Skredlære, turplanlegging, utstyr (utlevering av utstyr)

Arbeidsform og gjennomføring:
Presentasjoner, teorigjennomgang og diskusjon

Problemstillinger:
Hvordan planlegge og gjennomføre vinterklatreturer på is, snø og fjell?

2. samling
TmL: 8
Tema:
Isklatring og skredlære

Stikkord:
Isklatring og mixklatring i juvet, skredlære/veivalg og innføring i bruk av sender/mottaker apparat

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis, øvelser og diskusjon

Problemstillinger:
Hvordan planlegge og gjennomføre vinterklatreturer på is, snø og fjell? Hvordan ta de riktige veivalgene? Hvordan unngå ulykker i isklatring?

3. samling
TmL: 8
Tema:
Ferdsel og teknisk klatring

Stikkord:
Teknisk klatring, isklatring, snøklatring, klatring på klippe under vinterforhold, snøkjennskap, veivalg i utsatt terreng og bivuakk i vinterfjellet (overnatting på en fjellhylle)

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis, øvelser og diskusjon

Problemstillinger:
Hvordan bevege seg trygt i bratt terreng vinterstid?

4. samling
TmL: 8
Tema:
Ferdsel og teknisk klatring

Stikkord:
Teksisk klatring, isklatring, snøklatring, klatring på klippe under vinterforhold, rappellering, snøkjennskap og veivalg i utsatt terreng

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis, øvelser og diskusjon

Problemstillinger:
Hvordan bevege seg trygt i bratt terreng vinterstid?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Den lille skredboka", av Kjetil Brattlien "Skredfare", av Markus Landrø "Klatreboka", av Ragnar Bell

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

NF-godkjent instruktør

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.