1472 Vinterklatrekurs

Mål:

Kurset skal gi en innføring i hvordan man kan bevege deg trygt i bratt terreng vinterstid. Deltakerne skal få en innføring i snøklatring og isklatring i tillegg til klatring på klippe under vinterforhold.

Målgruppe:

Deltakere med klatrekurs, brekurs eller tilsvarende erfaring, samt med klatreerfaring fra klippe og fjellerfaring vinterstid.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 9 deltakere.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Presentasjon og teori

Stikkord:

Skredlære, turplanlegging, utstyr (utlevering av utstyr)

Arbeidsform og gjennomføring:

Presentasjoner, teorigjennomgang og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan planlegge og gjennomføre vinterklatreturer på is, snø og fjell?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Isklatring og skredlære

Stikkord:

Isklatring og mixklatring i juvet, skredlære/veivalg og innføring i bruk av sender/mottaker apparat

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis, øvelser og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan planlegge og gjennomføre vinterklatreturer på is, snø og fjell? Hvordan ta de riktige veivalgene? Hvordan unngå ulykker i isklatring?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Ferdsel og teknisk klatring

Stikkord:

Teknisk klatring, isklatring, snøklatring, klatring på klippe under vinterforhold, snøkjennskap, veivalg i utsatt terreng og bivuakk i vinterfjellet (overnatting på en fjellhylle)

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis, øvelser og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan bevege seg trygt i bratt terreng vinterstid?

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Ferdsel og teknisk klatring

Stikkord:

Teksisk klatring, isklatring, snøklatring, klatring på klippe under vinterforhold, rappellering, snøkjennskap og veivalg i utsatt terreng

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis, øvelser og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan bevege seg trygt i bratt terreng vinterstid?

Krav til lærer/instruktør:

NF-godkjent instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

"Den lille skredboka", av Kjetil Brattlien "Skredfare", av Markus Landrø "Klatreboka", av Ragnar Bell

Opplegg for evaluering:

Evaluering underveis, med oppsummerende evaluering siste dagen