147 GPS OG Basecamp

Godkjent for 8-16 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Hundefører skal få kunnskaper slik at han/hun kan ved bruk av GPS, legge eget spor i forbindelse med egen trening.
 • De skal få innføring i planlegging av konkurransespor.
 • Deltageren får en innføring i programvaren Basecamp, og praktisk bruk.

Målgruppe og forkunnskaper

Hundeførere som trener spor, og som ønsker å lære mer om mulighetene bruken av GPS gir i treningen.

Hundeførere som hjelper til med planlegging og gjennomføring av sporstevner.

Kursinnhold

Grunnleggende bruk av GPS
Stikkord:

 • Innstillinger og tilpasning av GPS
 • Menybruk og system
 • Aktuelle funksjoner
 • Kart og tilpasning
 • Veipunkt
 • Spor
 • Sporlogg
 • Praktisk bruk av GPS

Grunnleggende bruk av Basecamp som verktøy i forbindelse med planlegging av stevner.
Stikkord:

 • Oppsett av Basecamp programvaren.
 • Installasjon av kart
 • Import og eksport av sporlogger til/ fra GPS enheten.
 • Lage ruter/spor på Basecamp
 • Sette punkter i kartet. Navngi punktene

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Teori, demonstrasjon og egentrening under veiledning. Gruppearbeid.

Lenker til eksempler på kursprogram

Bruksanvisning for Garmin 62s
Programmet Basecamp

Krav til lærer/instruktør

Teoretisk og praktisk kompetanse om kart og GPS
Teoretisk og praktisk kompetanse om Basecamp

Læringsressurser

Bruksanvisning for Garmin 62s
Programmet Basecamp

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.