147 GPS OG Basecamp

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Hundefører skal få kunnskaper slik at han/hun kan ved bruk av GPS, legge eget spor i forbindelse med egen trening.
* De skal få innføring i planlegging av konkurransespor.
* Deltageren får en innføring i programvaren Basecamp, og praktisk bruk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som trener spor, og som ønsker å lære mer om mulighetene bruken av GPS gir i treningen.
Hundeførere som hjelper til med planlegging og gjennomføring av sporstevner.

Innhold

Grunnleggende bruk av GPS Stikkord:

 • Innstillinger og tilpasning av GPS
 • Menybruk og system
 • Aktuelle funksjoner
 • Kart og tilpasning
 • Veipunkt
 • Spor
 • Sporlogg
 • Praktisk bruk av GPS

Grunnleggende bruk av Basecamp som verktøy i forbindelse med planlegging av stevner. Stikkord:

 • Oppsett av Basecamp programvaren.
 • Installasjon av kart
 • Import og eksport av sporlogger til/ fra GPS enheten.
 • Lage ruter/spor på Basecamp
 • Sette punkter i kartet. Navngi punktene

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bruksanvisning for Garmin 62s
Programmet Basecamp

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Teori, demonstrasjon og egentrening under veiledning. Gruppearbeid.

Krav til lærer/instruktør

Teoretisk og praktisk kompetanse om kart og GPS
Teoretisk og praktisk kompetanse om Basecamp

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.