1469 Brukslydighet - konkurranserettet

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap tilvarende innhold for å gjennomføre bruksprøve i klasse D
Deltakeren skal være i stand til å gjennomføre appelldelen av en bruksprøve i klasse D

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ekvipasjer som har som mål å starte på brukshundprøve i nær fremtid

Innhold


1. samling
TmL: 2
Tema:
Lineføring/fri ved fot, kontakt

Stikkord:
Utgangsstilling, innsitt, posisjonering, holdning. Belønning, nøyaktighet i treningen

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

2. samling
TmL: 2
Tema:
Innkalling

Stikkord:
Bli, fart, innsitt, holdning. Belønning

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

3. samling
TmL: 2
Tema:
Forangående i line/fremadsending

Stikkord:
FVF, "gå frem", retning, stå. Oppdeling av øvelsen. Belønning

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

4. samling
TmL: 2
Tema:
Apport

Stikkord:
Bli, fart ut, opptak, fart inn, innsitt. Oppdeling av øvelsen, belønning

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

5. samling
TmL: 2
Tema:
Hopp over hinder

Stikkord:
Fremhopp, sitt, tilbakehopp, innsitt. Oppdeling av øvelsen og belønning

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

6. samling
TmL: 2
Tema:
Budføring

Stikkord:
Sende hund til hjelpefører, innsitt, belønning hos hjelpefører, tilbakesending til fører.

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

7. samling
TmL: 2
Tema:
Kryp

Stikkord:
Ro i øvelsen, bevegelse, posisjon, belønning og motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

8. samling
TmL: 2
Tema:
Hals

Stikkord:
Få i gang halsen, jevn halsing, stille. Belønning/motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Konkurransereglement, diverse tilgjengelig litteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør som har trent og konkurrert på høyt nivå i bruks og lydighet.

Utfyllende opplysninger

Det arbeides med en og en hund og fører, man tar utgangspunkt i hva de ønsker å perfeksjonere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.