1468 Brukslydighet - helg

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltagerne mer kunnskap om brukslydighet, hva som bør vektlegges, og inspirasjon/kunnskap til å videreutvikle brukshundene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som ønsker å lære mer om brukslydighet. Både nybegynnere og videregående.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk trening basert på forutsetninger og målsetninger. Valgfrie øvelser innenfor brukslydighetsøvelsene i NBF.

Stikkord:
Deltakerne viser hundens nivå/forutsetninger og eventuelle utfordringer de ønsker å jobbe med under kurset. Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk opplæring under veiledning av instruktør.

Problemstillinger:
Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle lydighetstreningen?

2. samling
TmL: 8
Tema:
Praktis kopplæring basert på forutsetninger og målsetninger. Valgfrie øvelser innenfor brukslydighetsøvelsene i NBF

Stikkord:
Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk opplæring utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk opplæring under veiledning av instruktør

Problemstillinger:
Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle lydighetstreningen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Regler for brukshundprøver, NBF

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren instruktør innenfor brukslydighet, helst NKK instruktør brukshund trinn 2 eller 3

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.