146 Jordbruk og jordbruksmeldinger

Godkjent for 14–18 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Dette kurset har som mål å lære deltagerne å forstå tekniske dokumenter vedrørende jordbruk, gjennom å vise dem hvordan jordbruket fungerer i Norge i dag.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er beregnet på ungdommer, og det kreves dermed ingen spesielle forkunnskaper foruten en interesse for miljøvennlig jordbruk.

Innhold

Stortinget behandler stadig dokumenter som i aller høyeste grad angår maten vi spiser. Likevel legges det ikke opp til at de som produserer maten skal få mulighet til å påvirke hva som vedtas, fordi dokumentene er lange, og i tillegg preget av et parlamentarisk språk en ofte må tolke seg fram til betydningen av.

En fortsatt miljøvennlig matproduksjon er viktig, og det samme er rekruttering av ungdom til jordbruket. Derfor ønsker vi å kombinere opplæring i jordbruk med opplæring i jordbrukspolitikk. Kurset vil inneholde undervisning om jordbruksmeldinger og hvordan man forstår dem, men også by på praktiske øvelser som rydding av kulturlandskap, for å gi deltagerne en bredere forståelse av hvordan jordbruket fungerer i Norge i dag.

  • Lære om hvordan du forstår dokumenter språklig og innholdsmessig.
  • Lære om jordbrukspolitikk
  • Praktiske øvelser i jordbruk og i kulturlandskapet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Presentasjon av Stortingets nyeste jordbruksmelding og diskusjon om hva den betyr for framtida

* Papir med oversikt over prosessen: Næringskomiteen, Stortinget, Landbruksdepartementet, Regjeringen, etc

* Praktisk utøvelse av oppgaver innen jordbruk, med alt utstyr og verktøy det innebærer

Organisering og arbeidsmåter

Teoretisk gjennomgang (forelesning, gruppearbeid og diskusjon) og praktisk trening/arbeid.

Krav til lærer/instruktør

Det stilles ikke krav om formell utdannelse til instruktørene - det viktigste er at de har erfaring innen jordbruk. Det er viktig å ha et mangfold blant instruktørene, og at både utøvende jordbrukere (bønder etc.), samt folk som har jobbet mest med politikken rundt jordbruket, er representert.

Avsluttende prøve/eksamen

Vi er mer interesserte i å gi deltagerne en dyp forståelse av temaet enn å gi dem formell kompetanse om det, så det legges ikke opp til testing.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.