1457 Agility nybegynner

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Grunnleggende innføring/opplæring i alle apparater som blir brukt på en agilitybane

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Introduksjon av kontakt, hopphinder,møne, vippe, lengdehopp, tunell, sammarbeid, slalom, innlæringsteknikker/metoder

Stikkord:
Hva er Agility - Morsom trening for hund og eier - Forutsetninger - Sikkerhet - Innlæringsteknikker - Kontakt - Kroppsspråk - Samarbeid - Oppvarming av hund og fører - Hopp hinder - Felt Hinder - Føring - Tunnel- Slalom

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis del inne/ute. 1 til 1 undervisning på den praktiske delen.

Problemstillinger:
Få hund og fører trygg på dagens apparater, finne hvilke teknikker som passer best for hund og fører, slik at en unngår senskader.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Introduksjon av stige, pølse, hjul. Gjennomgang av alle apparatene. Liten bane med forskjellige kombinasjoner, hvor deltakerne får prøve.

Stikkord:
Innlæring av pølse, hjul, stige. Gjennomgang av alle apparatene. Liten bane med forsjellige kombinasjoner. Føring kroppsspråk og kontakt.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis del inne/ute. 1 til 1 undervisning på den praktiske delen.

Problemstillinger:
Få hund og fører trygg på dagens apparater, finne hvilke teknikker som passer best for hund og fører, slik at en unngår senskader.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Eget kurskompendium. NKK regler for Agility.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktører med bred og faglig kompetanse innen hund. Gjerne innenfor NKK`s Utdanningsplan.

Utfyllende opplysninger

Kurset går over 8 timer, det kan legges opp til helg eller ukedager. Max 4 timer hver dag.