1452 Førstehjelp - helg

Godkjent for 8–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Gi en fordypende og bred kunnskap og øvelseerfaring i førstehjelp ved diverse skader og situasjoner som kan skje i speidersammenhang.
 • Gi kunnskap i beredskap, etikk og sikkerhet i forhold til førstehjelpsituasjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ledere i Norges speiderforbund

Innhold

1. samling
TmL: 4
TuL: 1
Tema:
NGF, i tillegg fremmedlegeme i luftveiene, hjerneslag, opptreden på skadested, fjerning av hjelm

Stikkord:

 • Registrering
 • Kursåpning
 • NGF
 • Varsling, riktig hjelp 
 • Undersøkelse av hjelpeløs person
 • Bevisstløs, puster – puster ikke – hjertesykdom
 • HLR
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Hjerneslag
 • Opptreden på skadested 
 • Fjerning av hjelm

Arbeidsform og gjennomføring:
Samlingen gjennomføres gjennom teori og praksis tilpasset kurssituasjonen og deltakerne

Problemstillinger:

 • Norsk Grunnkurs i Førstehjelp. (del av kurs, praktisk del holdes i senere samling)
 • Hvordan å varsle og få hjelp?
 • Hvordan å undersøke hjelpeløs person, bevisst, bevisstløs, hjertesykdom?
 • Fremmedlegeme i luftveiene, hva, hvordan?
 • Hjerneslag, informasjon, oppdage?
 • Fjerning av hjelm, risiko, å tenke på?

2. samling
TmL: 4
TuL: 1
Tema:
Redningstjenesten i Norge, ledelse, pasientundersøkelse, sykdommer

Stikkord:

 • Redningstjenesten i Norge Enkel ledelse og pasientundersøkelse
 • Sirkulasjon
 • Diabetes/epilepsi/astma

Arbeidsform og gjennomføring:
Samlingen gjennomføres gjennom teori og praksis tilpasset kurssituasjonen og deltakerne

Problemstillinger:

 • Hva er redningstjenesten i Norge?
 • Hvordan gjøres en pasientundersøkelse?
 • Viktig om sirkulasjonsystemet
 • Hva er og hvordan fungerer diabetes, epilepsi og astma?

3. samling
TmL: 5
TuL: 2
Tema:
Allergi, brann og frost, tur og leir, hjertestarter, praktisk øvelse

Stikkord:

 • Allergi, stikk og bitt\ Brann og frostskader
 • Sykdom og skade på tur og leir
 • Førstehjelpsutstyr
 • D-HLR bruk av hjertestarter
 • Praktisk øvelse (HLR/D-HLR, pasient us, hjerte, dia, slag, astma/allergi)

Arbeidsform og gjennomføring:
Samlingen gjennomføres gjennom teori og praksis tilpasset kurssituasjonen og deltakerne

Problemstillinger:

 • Førstehjelp ved allergi/stikk/bitt?
 • Førstehjelp ved frostskader og brann?
 • Førstehjelp ved sykdom og skade på tur og leir?
 • Hva finnes og hvordan brukes førstehjelputstyr?
 • Hvordan fungerer og hvordan å bruke HLR/D-HLR? Også i forhold til spørsmål ovenfor.

4. samling
TmL: 6
TuL: 1
Tema:
Brudd og hodeskader (behandling), Psykiske reaksjoner hos barn og unge, Beredskap, Øvelse

Stikkord:

 • Psykiske reaksjoner hos barn og unge
 • Brudd, bruddbehandling og hodeskader
 • Beredskap i gruppe, etikk og sikkerhet
 • Øvelse: HLR/D-HLR, rygg/nakke/hodeskader/pasientus/opptreden
 • Evaluering og kursavslutning

Arbeidsform og gjennomføring:
Samlingen gjennomføres gjennom teori og praksis tilpasset kurssituasjonen og deltakerne

Problemstillinger:

 • Hvordan håndtere forskjellige psykiske reaksjoner hos barn og unge?
 • Håndtering av brudd og hodeskader?
 • Hva er et brudd?
 • Hvordan fungerer beredskap i gruppe?
 • Hvordan skal man forholde seg til etikk og sikkerhet?
 • HLR/D-HLR i forhold til rygg-/nakke-/hodeskader
 • Opptreden ved førstehjelp.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Sykepleier eller tilsvarende.

Avsluttende prøve/eksamen

Tilpasset etter kursets praktiske opplegg og rammer.
Norges speiderforbund bruker elektronisk spørreundersøkelse.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.