1452 Førstehjelp - helg

Mål:

Gi en fordypende og bred kunnskap og øvelseerfaring i førstehjelp ved diverse skader og situasjoner som kan skje i speidersammenhang.
Gi kunnskap i beredskap, etikk og sikkerhet i forhold til førstehjelpsituasjoner.

Målgruppe:

Ledere i Norges speiderforbund

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema:

NGF, i tillegg fremmedlegeme i luftveiene, hjerneslag, opptreden på skadested, fjerning av hjelm

Stikkord:

Registrering
Kursåpning
NGF
Varsling, riktig hjelp
Undersøkelse av hjelpeløs person
Bevisstløs, puster – puster ikke – hjertesykdom
HLR
Fremmedlegeme i luftveiene
Hjerneslag
Opptreden på skadested
Fjerning av hjelm

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen gjennomføres gjennom teori og praksis tilpasset kurssituasjonen og deltakerne

Problemstillinger:

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp. (del av kurs, praktisk del holdes i senere samling)
Hvordan å varsle og få hjelp?
Hvordan å undersøke hjelpeløs person, bevisst, bevisstløs, hjertesykdom?
Fremmedlegeme i luftveiene, hva, hvordan?
Hjerneslag, informasjon, oppdage?
Fjerning av hjelm, risiko, å tenke på?

2. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema:

Redningstjenesten i Norge, ledelse, pasientundersøkelse, sykdommer

Stikkord:

Redningstjenesten i Norge Enkel ledelse og pasientundersøkelse
Sirkulasjon
Diabetes/epilepsi/astma

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen gjennomføres gjennom teori og praksis tilpasset kurssituasjonen og deltakerne

Problemstillinger:

Hva er redningstjenesten i Norge?
Hvordan gjøres en pasientundersøkelse?
Viktig om sirkulasjonsystemet.
Hva er og hvordan fungerer diabetes, epilepsi og astma?

3. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 2

Tema:

Allergi, brann og frost, tur og leir, hjertestarter, praktisk øvelse

Stikkord:

Allergi, stikk og bitt
Brann og frostskader
Sykdom og skade på tur og leir
Førstehjelpsutstyr
D-HLR bruk av hjertestarter
Praktisk øvelse (HLR/D-HLR, pasient us, hjerte, dia, slag, astma/allergi)

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen gjennomføres gjennom teori og praksis tilpasset kurssituasjonen og deltakerne

Problemstillinger:

Førstehjelp ved allergi/stikk/bitt?
Førstehjelp ved frostskader og brann?
Førstehjelp ved sykdom og skade på tur og leir?
Hva finnes og hvordan brukes førstehjelputstyr?
Hvordan fungerer og hvordan å bruke HLR/D-HLR? Også i forhold til spørsmål ovenfor.

4. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 1

Tema:

Brudd og hodeskader (behandling), Psykiske reaksjoner hos barn og unge, Beredskap, Øvelse

Stikkord:

Psykiske reaksjoner hos barn og unge Brudd, bruddbehandling og hodeskader Beredskap i gruppe, etikk og sikkerhet Øvelse: HLR/D-HLR, rygg/nakke/hodeskader/pasientus/opptreden Evaluering og kursavslutning

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen gjennomføres gjennom teori og praksis tilpasset kurssituasjonen og deltakerne

Problemstillinger:

Hvordan håndtere forskjellige psykiske reaksjoner hos barn og unge?\ Håndtering av brudd og hodeskader?
Hva er et brudd?
Hvordan fungerer beredskap i gruppe?
Hvordan skal man forholde seg til etikk og sikkerhet?
HLR/D-HLR i forhold til rygg-/nakke-/hodeskader
Opptreden ved førstehjelp.

Krav til lærer/instruktør:

Sykepleier eller tilsvarende.

Opplegg for evaluering:

Tilpasset etter kursets praktiske opplegg og rammer.
Norges speiderforbund bruker elektronisk spørreundersøkelse.