145 Harejakt opplæringsjakt

Godkjent for 25–30 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi nye eller registrerte jegere en kompetanseheving bla. gjennom:

 • Innføring i biologi og økologi
 • Innføring i harens adferd
 • Kjennskap til ulike våpen og ammunisjon
 • Kjennskap til ulike jaktformer, hundegrupper, samt bruk av hund under jakt
 • Demonstrasjon og praktisering av sikker våpenbehandling og innsikt i human jaktutøvelse
 • Kunnskap om grunnprinsippene for håndtering av felt vilt
 • Jakttradisjoner forbundet med harejakt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere i alle aldre som ønsker økt kompetanse innen harejakt med og uten hund. Krav om jegerprøve for deltagere over 16 år.

Innhold

 • Harejakt med rifle - teori og praksis
 • Harens biologi, økologi og adferd
 • Harejakttradisjoner i Norge og utlandet
 • Støkkjakt på hare - teori og praksis
 • Harejakt med hund - teori og praksis
 • Human jakt
 • Sikkerhet
 • Harehunden - kjennskap til raser, hvordan hunden arbeider og hvordan man trener en hund
 • Våpenstell

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Harer og harejakt - Jon Barikmo og Hans Chr. Pedersen
Powerpointpresentasjoner om teori, bilder og caser.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Praktisk jakt ute i terrenget i tett samarbeid med instruktør. Teoriundervisninger med foredrag, demonstrasjoner og instruksjoner fra instruktør.

Krav til lærer/instruktør

Lang erfaring med harejakt enten med eller uten hund. På kurset må det minimum være med en instruktør med lang erfaring med harehund.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen eksamen, men sluttevaluering sendes ut til alle deltakerne etter kursets slutt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.