1448 Biologisk mangfold i hagen

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne kunnskaper om hvordan man ivaretar eller stimulerer til å opprettholde biologisk mangfold i egen hage.\\
Gi inspirasjon til å tilrettelegge hagen for en variert og rik flora og fauna.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å lære mer om hvordan hagen kan bli et levested for mange plante- og dyrearter.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Planter og jord

Stikkord
Kulturplaneter, ugras, sopp, lav, mose, jord og plantekultur, gjødsling, kompostering, vekstskifte, bruk av plantemidler.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, gruppearbeid, samtale.

Problemstillinger
Hva er biologisk mangfold? Trær, busker, sommerblomster, stauder, grønnsaker, frukt, bær og urter i forskjellige plantefamilier. hvordan lage variasjon med forskjellige arter, farger, høyder, bladverk, ettårige og flerårige vekster? Hvordan jorda påvirkes av kompostering, forskjellige gjødselslag og plantevernmidler. Hindre spredning av uønska arter.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Fugler og pattedyr.

Stikkord
Biotoper, barrierer, stimulere.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, gruppearbeid, samtale.

Problemstillinger
Hvilke arter trives i hager eller bynære strøk? Hvordan tilrettelegge vegetasjon for forskjellige fuglearter? Hvordan bygge og henge opp fuglekasser til forskjellige arter? Fôring og valg av fôr til fugler gjennom vinteren. Hvilke pattedyr kan finnes i en hage? Tiltak for å beholde eller tiltrekke seg pattedyr i hagen.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Innsekter og edderkoppdyr i hagen.

Stikkord
Nyttedyr og skadegjørere.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, gruppearbeid, samtale.

Problemstillinger
De vanligste artene. Hva er gode biotoper? Ta vare på en sjelden art.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Hage eller annet felt tilrettelagt med tanke på biologisk mangfold.

Stikkord
Demonstrasjon, biologisk mangfold i praksis, kompostering, hagerømlinger.

Arbeidsform og gjennomføring
Besøk i hage eller felt tilrettelagt med tanke på biologisk mangfold. Deltakerne diskuterer og utveksler erfaring og kunnskap

Problemstillinger
Hva det er viktigst å være oppmerksom på? Konkurranse mellom arter. Hvordan få til god erfaringsutveksling?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Artsdatabanken. www.artsdatabanken.no\\
Sabima. www.sabima.no\\
Wilipedia. Biologisk mangfold. www.wilipedia.org\\
1. Bjärvell & Ullström. 2011. Nordens pattedyr. Gyldendal. ISBN 9788205414860\\
2. Bollingmo. T. 2013. Norges humler med humleskolen. Brains Media\\
3. Direktoratet for naturforvaltning Konvensjonen om biologisk mangfold. www.dirnat.no\\
4. FN- sambandet. Konvensjonen om biologisk mangfold. www.fn.no\\
5. Günther & Fonstad. 2006. Aschehougs store fuglebok. Aschehoug. ISBN 9788203233463\\
6. Holien & Tønsberg. 2008. Norsk lavflora i farger. Tapir Forlag. ISBN 9788251922500\\
7. Korsmos ugrashage. foto.bioforsk.no/fotoweb/ugras/no/index.fwx\\
8. Norges sopp- og nyttevekstforbund. www.entomologi.no\\
10. Norsk ornitologisk forening. www.birdlife.no\\
11. Sabima. www.sabima.no\\
12. Wikipedia. Biologisk mangfold. www.wikipedia.org\\

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Dele ut evalueringsskjema etter 2. samling. Oppsummering etter siste samling.

Utfyllende opplysninger

Studiesamlingene består av 4 samlinger med i alt 12 timer: Tre studiesamlinger hvor teorien gjennomgås og en studiesamling med besøk i hager eller andre felt som ivaretar biologisk mangfold.